„Znaczenie Szkoły Lwowsko-Warszawskiej w kulturze europejskiej”

Projekt FNP, program Pomost Bis.

Kierownik projektu: Anna Brożek

Okres realizacji: 2010-2014

Najważniejszym osiągnięciem naukowym projektu jest wykazanie, na drodze badań zespołowych, znaczącego i wieloaspektowego znaczenia Szkoły Lwowsko-Warszawskiej dla kultury polskiej i europejskiej. Główne rezultaty projektu zostały przedstawione w formie książek, których w ramach projektu powstało siedem: trzy tomy artykułów zawierających wyniki projektu, trzy zredagowane przez członków zespołu tomy pism przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej oraz jedna monografia dotycząca życia i dzieła jednego z przedstawicieli Szkoły.

Najważniejsze publikacje:

Anna Brożek, „Kazimierz Twardowski on Science and Metaphysics”. [W:] Brożek, Chybińska, Jadacki, Woleński (red.), „Tradition of the Lvov-Warsaw School. Ideas and Continuations”, Leiden-Boston 2016, Brill/Rodopi 2016, s. 153-174.

Anna Brożek & Jacek Jadacki (red.): Kazimierz Twardowski, On Prejudices, Judgements and Other Topics in Philosophy. Leiden 2014, Brill – Rodopi.

Anna Brożek, Jacek Jadacki & Friedrich Stadler (red.): Kazimierz Twardowski, Gesammelte deutschsprachige Werke. Wien 2016, Springer.

Anna Brożek, Friedrich Stadler & Jan Woleński (red.): The Significance of the Lvov-Warsaw School in European Culture. Wien

Anna Brożek, Alicja Chybińsika, Jacek Jadacki, Jan Woleński (red.) Tradition of the Lvov-Warsaw School. Ideas and Continuations”, Leiden-Boston 2018, Rodopi/Brill.

Anna Brożek, Alicja Chybińska (red) Fenomen Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, Academicon, Lublin 2016.

Anna Brożek, „Bocheński on Authority”, Studies in East European Thought. Open access: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11212-013-9175-9.

Anna Brożek, „The Significance of Kazimierz Twardowski in Philosophy and Culture”, Pro-Fil vol. 15 (2014), nr 1. Open access: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/

Anna Brożek & Jacek Jadacki, „Kazimierz Twardowski’s Achievements in the Lvov Period”. [W:] Kazimierz Twardowski: On prejudices, Judgements and Other Topics in Philosophy, Leiden 2014, Brill/Rodopi, s. 9-32.

Anna Brożek, „Questions and Cognition”. [W:] Brożek, Chybińska, Jadacki, Woleński (red.), „Tradition of the Lvov-Warsaw School. Ideas and Continuations”, Leiden-Boston 2016, Brill/Rodopi, s. 93-113.