„Inedita Kazimierza Twardowskiego (1866-1938) – twórcy filozoficznej Szkoły Lwowsko-Warszawskiej”

Projekt NPRH nr 11H 16 0208 84

Okres realizacji: 2017-2022

Kierownik: prof. Anna Brożek

Celem projektu jest kontynuacja dokumentowania życia i twórczości tej niezwykłej postaci polskiej filozofii i kultury. W szczególności w ramach projektu zostaną opracowane, zredagowane i opublikowane „Inedita” Twardowskiego w pięciu tomach. Ponadto zdygitalizowana zostanie zawartość odnalezionego w ostatnim czasie tzw. Archiwum Lwowskiego.

W wyniku realizacji projektu opublikowane zostaną w pięciu tomach inedita Kazimierza Twardowskiego:
T. I. Logika i semiotyka.

  1. II. Metodologia i epistemologia
  2. III. Historia filozofii
  3. IV. Skrypty z wykładów wiedeńskich
  4. V. Korespondencja

Ponadto, dzięki projektowi cała spuścizna rękopiśmienna Twardowskiego będzie dostępna w wersji zdygitalizowanej.