„Encyklopedia Szkoły Lwowsko-Warszawskiej”

Projekt NPRH Fundamenty nr 31H 18 0444 86

Okres realizacji: 2019-2024

Kierownik: prof. Jacek Jadacki

 Celem projektu jest danie publiczności polskiej i obcej kompendium, zawierającego możliwie pełen obraz Szkoły Lwowsko-Warszawskiej – tak jak przedstawia się on w świetle najnowszych badań w Polsce i za granicą.

Planowana „Encyklopedia” będzie wszechstronnym portretem SL-W jako głównej polskiej szkoły filozoficznej Polski Odrodzonej. Zawierać będzie: rekonstrukcję biografii przedstawicieli SLW, zestawienie idei (pojęć i teorii) będących przedmiotem badań Szkoły oraz charakterystykę instytucji związanych z jej działalnością. Ostatecznym efektem projektu będzie pięcioczęściowa „Encyklopedia Szkoły Lwowsko-Warszawskiej” – w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Planowane części „Encyklopedii” to: (I) Idee, problemy i rezultaty. (II) Biografie. (III) Bibliografia. (IV) Archiwalia, ikonografia, dyskografia i filmografia. (V) Leksykon.