Nasze propozycje

The legacy of Kazimierz Twardowski

Committee of Philosophical Disciplines, Polish Academy of Sciences Institute of Philosophy, University of Warsaw Institute of Philosophy, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz Kazimi
Read More

Metody i idee w szkole lwowsko-warszawskiej

Metody i idee w szkole lwowsko-warszawskiej Sesja w 120-tą rocznicę wykładu inauguracyjnego Kazimierza Twardowskiego w Uniwersytecie Lwowskim. Warszawa, 4 listopada 2015 r. godz. 11.30-
Read More

Wstęp

Szkoła Lwowsko-Warszawska to największa polska formacja filozoficzna, mająca zasadniczy wpływ na kształt kultury polskiej w XX wieku. Twórcą Szkoły jest Kazimierz Twardowski, który po u
Read More

Teksty źródłowe: Kazimierz Twardowski

Kazimierz Twardowski Die Gegenstände der allgemeinen Vorstellungen Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen, eine psychologische Untersuchung von Dr. Kasimir Twardowski. Wi
Read More