Archiwum Cyfrowe - administrator

Kilka słów o zespole

Nazywam się Łukasz Ratajczak i kieruję Archiwum Cyfrowym Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF.

Z Biblioteką zawodowo jestem związany od piętnastu lat, z czego dziesięć poświęciłem na digitalizacji zbiorów archiwalnych, poznając je i ucząc się ich specyfiki. Trzy lata temu został powołany do życia Dział Zbiorów Specjalnych, na którego czele stanąłem. Po kilkuletniej przerwie wraca zbudowane na nowo Archiwum Cyfrowe – platforma naukowo-badawcza, udostępniająca online zbiory specjalne Połączonych Bibliotek. Jestem jej twórcą i opiekunem.

O bibliotecznych zasobach archiwalnych wiem niemal wszystko. To duże ułatwienie w codziennej pracy nad stroną. Dzięki wiedzy nabytej przez lata, mogę służyć pomocą i radą wszystkim użytkownikom Archiwum Cyfrowego, zainteresowanym naszymi zbiorami specjalnymi.

Z chęcią odpowiem na wszystkie pytania związane z zasadami korzystania z Archiwum Cyfrowego, udostępnionymi na platformie materiałami oraz archiwaliami przechowywanymi w zbiorach Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF. Zarejestrowani i zalogowani na stronie użytkownicy mogą korzystać ze specjalnego kanału komunikacyjnego, do Państwa dyspozycji oddaliśmy również numer telefonu i adres email. Potrzebne dane teleadresowe można znaleźć w zakładce KONTAKT.