Archiwum Henryka Elzenberga

Od marca 2015 roku trwają intensywne prace nad opracowaniem cyfrowej wersji spuścizny rękopiśmiennej Henryka Elzenberga. W swej oryginalnej postaci zbiory przechowywane są w siedzibie Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie. W ramach podpisanej umowy naukowej, ten niezwykle ciekawy zasób możemy dziś przedstawić do badań i naukowej analizy online.

Dotychczas zeskanowano 30 teczek (ze 197).
Zdigitalizowane materiały są na bieżąco dodawane na stronę.

15%

Archiwum Cyfrowe w liczbach

SPRAWDŹ