Pracownia Edytorska przy Archiwum Cyfrowym

Naczelną ideą przyświecającą działalności Pracowni Edytorskiej, utworzonej przy Archiwum Cyfrowym Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF, jest niekomercyjne upowszechnianie ważnych, a dotychczas niepublikowanych bądź też opublikowanych, lecz zapomnianych tekstów z zakresu szeroko pojętych nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii i socjologii.
Główne źródło, z którego pragniemy czerpać podstawy naszych edycji, stanowią zbiory specjalne Połączonych Bibliotek, w większości przypadków poddane już digitalizacji i włączone do kolekcji Archiwum Cyfrowego.

Mimo bogatej spuścizny piśmienniczej zdeponowanej w Archiwum, nie planujemy ograniczać się wyłącznie do własnych zbiorów, chcąc poszerzać krąg naszych zainteresowań edytorskich o każdą pozycję wartą opracowania i przekazania Czytelnikom. Zakładamy, że celem naszej pracy będą nie tylko tradycyjne publikacje papierowe, lecz również płyty muzyczne/multimedialne oraz edycje elektroniczne (e-booki).

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie osoby, którym bliska jest idea upowszechniania zapomnianych tekstów, odczytywania starych rękopisów i przygotowywania na ich podstawie unikatowych, cennych edycji. Szczegółowych informacji na temat działań i planów wydawniczych Pracowni Edytorskiej udziela Łukasz Ratajczak, administrator Archiwum Cyfrowego Połączonych Bibliotek.

Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości