Misja, wizja i cele Archiwum Cyfrowego

Misja

  • Misją Archiwum Cyfrowego jest trwałe zachowanie najcenniejszych zbiorów Połączonych Bibliotek i zapewnienie dostępu do nich w celu wspierania rozwoju filozoficznej myśli i nauki polskiej.

Wizja

  • Zapewnienie środowisku naukowemu przyjaznego, ciągłego i bezpiecznego dostępu, w dowolnym miejscu i czasie, do zasobów informacji zgromadzonych w Archiwum Cyfrowym Połączonych Bibliotek.

  • Inspirowanie i wspieranie sektora naukowego w dziedzinie zarządzania dokumentacją utrwaloną w postaci cyfrowej, w celu zabezpieczenia źródeł pamięci historycznej, a także dorobku polskiej myśli filozoficznej, w oparciu o archiwalne zbiory specjalne Połączonych Bibliotek.

  • Kreowanie i wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych, służących poznaniu i zrozumieniu rozwoju polskiej myśli filozoficznej, a także wzmacnianie potrzeby uczestnictwa w kształtowaniu dziedzictwa narodowego i poszanowania osiągnięć myśli i nauki polskiej.

  • Kształtowanie świadomości znaczenia dorobku polskiej myśli filozoficznej oraz możliwości wszechstronnego jego wykorzystania.

  • Stałe dostosowywanie archiwów do zmieniającego się otoczenia i jego potrzeb.

Cele

  • Szeroko pojęte działanie na rzecz promocji i polskiej myśli naukowej.

  • Regularne poszerzanie cyfrowych zasobów archiwalnych oraz stałe podnoszenie jakości świadczonych usług.

  • Podnoszenie standardów udostępniania zbiorów specjalnych i wdrażanie innowacyjnych koncepcji pomocnych w prowadzeniu badań i analiz online.

  • Realizacja programu budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Kontakt

Pomóż w rozwoju Archiwum!

Masz pomysł, w jaki sposób można usprawnić Archiwum Cyfrowe? Co warto w nim zmienić, usprawnić, zmodyfikować? Twoje zdanie jest dla nas bardzo ważne i cenne. Zaparszamy do kontaktu!
Kontakt