Najczęściej zadawane pytania

/Najczęściej zadawane pytania

Archiwum Cyfrowe gromadzi i udostępnia zdigitalizowane wersje zbiorów specjalnych Połączonych Bibliotek Wydziału Filozofii i Socjologii UW, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie.

Na uwagę zasługuje przede wszystkim największa udostępniona online kolekcja archiwaliów Kazimierza Twardowskiego. W jej skład wchodzi m.in. korespondencja naukowa, wykłady uniwersyteckie, materiały warsztatowe, muzealia i wiele innych. W ramach współpracy naukowej, podpisanej w marcu 2015 roku między Połączonymi Bibliotekami a Polską Akademią Nauk Archiwum w Warszawie, po raz pierwszy w historii możemy oddać do naukowych konsultacji cyfrowo odtworzone dzienniki młodzieńcze założyciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, których oryginały przechowywane są w Archiwum PAN w warszawskim Pałacu Staszica.

Drugim co do wielkości zasobem udostępnionym na platformie Archiwum Cyfrowego, jest spuścizna rękopiśmienna Mieczysława Wallisa, na którą składają się m.in. dzienniki, wspomnienia, korespondencja, prace warsztatowe i in.

Nie mniej ciekawą i obszerną kolekcję prezentuje na stronie nasz partner – Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Uruchomieniu strony towarzyszy wydarzenie niezwykłe i bezprecedensowe zarazem. Oto bowiem po raz pierwszy w historii APAN, możemy zaprezentować Państwu niezwykle bogate i cenne zbiory archiwalne, od lat gromadzone i przechowywane w siedzibie Archiwum w Warszawie. Na początek do analiz i badań naukowych, zdecydowaliśmy się przekazać spuściznę rękopiśmienną Henryka Elzenberga, która od marca 2015 roku poddawana jest obróbce cyfrowej przez specjalnie powołany w tym celu zespół, złożony z pracowników Połączonych Bibliotek i Archiwum PAN. Warto wspomnieć, że kolekcja Elzenberga jest znakomitym uzupełnieniem archiwaliów Mieczysława Wallisa, udostępnionym na stronach Archiwum Cyfrowego. Szczególne w nich miejsce zajmują wspomnienia Wallisa o Elzenbergu, liczne poświęcone mu artykuły, recenzje prac, bogata korespondencja wzajemna i niezwykle interesujące i stosunkowo mało jeszcze znane tzw. elzenbergiana.

Warto też wspomnieć o archiwaliach Marii i Stanisława Ossowskich, Janiny i Tadeusza Kotarbińskich oraz Sergiusza Hessena, których oryginały, przechowywane w Połączonych Bibliotekach, od lat poddawane są precyzyjnemu procesowi digitalizacji. Dziś efekty tej pracy możemy zaprezentować w naszym Archiwum Cyfrowym.

Państwa uwadze polecamy również dział Varia, gdzie umieszczane są materiały o mniejszej objętości, nie mniej jednak ważne i cenne. Szczególnie interesujący wydaje się rękopis biografii V. W. Quine’a, ofiarowany Połączonym Bibliotekom przez prof. Barbarę Stanosz oraz rzadkie nagrania dźwiękowe, m.in. z ostatnim publicznym wystąpieniem prof. Władysława Tatarkiewicza.

Sposób rozmieszczenia materiałów udostępnianych w Archiwum Cyfrowym został oparty o konstrukcję inwentarzy zbiorów specjalnych Połączonych Bibliotek. Dokumenty te były inspiracją i punktem wyjścia do opracowania logicznego układu strony. Papierowe wersje inwentarzy zostały dostosowane do wymogów cyfrowych i dodatkowo wzbogacone o rozbudowany system odnośników, prowadzących do właściwych dokumentów. Aby lepiej poznać obowiązujące na stronie zasady podziału poszczególnych kolekcji, polecamy lekturę artykułów przybliżających ich historię.

Chcąc zagwarantować Państwu najwyższą jakość udostępnionych na stronie archiwaliów, przy jednoczesnym zachowaniu ich oryginalnej formy, niemal wszystkie dokumenty prezentowane są w formacie graficznym. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej metody kompresji obrazu i wykorzystaniu najnowocześniejszej infrastruktury hostingowej, pliki graficzne są najwyższej jakości i korzystanie z nich jest naprawdę szybkie.

Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik Archiwum Cyfrowego nie musi instalować na swoim komputerze uciążliwych wtyczek czy dodatkowego oprogramowania. Narzędzia niezbędne do prawidłowego wyświetlania obrazów na ekranach państwa komputerów, zainstalowane są na serwerach obsługujących Archiwum Cyfrowe, co w znacznym stopniu ułatwia i przyspiesza korzystanie z jego zasobów.

Tak, zasoby prezentowane na stronie będą regularnie powiększane i uzupełniane. W zbiorach Połączonych Bibliotek znajduje się wiele rzadkich, ciekawych i wcześniej nie digitalizowanych materiałów, które czekają na opracowanie i udostępnienie na platformie Archiwum Cyfrowego. Magazyny Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, partnera Archiwum Cyfrowego, obfitują w równie interesujące dokumenty, które obecnie są skanowane i sukcesywnie udostępniane są na stronie.

Informacje o aktualnie digitalizowanych archiwaliach znajdą Państwo w zakładce W OPRACOWANIU.

Archiwum Cyfrowe Połączonych Bibliotek jest platformą naukowo-badawczą, udostępniającą cyfrowe kopie archiwalnych zbiorów specjalnych przechowywanych w Połączonych Bibliotekach WFiS UW, IFiS PAN i PTF oraz Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie.

Warunkiem niezbędnym do skorzystania z zasobów Archiwum jest poprawne złożenie formularza rejestracyjnego oraz pomyślne przejście procedury weryfikacyjnej, dokonywanej przez administrację strony.
O uruchomieniu konta lub odrzuceniu zgłoszenia osoba aplikująca informowana jest w wiadomości email, wysłanej na adres podany w formularzu rejestracyjnym.
Każdy zalogowany użytkownik otrzymuje pełny dostęp do wszystkich zgromadzonych na stronie materiałów archiwalnych oraz narzędzi, ułatwiających prowadzenie badań i analiz online.
Wszyscy użytkownicy Archiwum Cyfrowego zobowiązani są do przestrzegania regulaminu. Jego naruszenie skutkuje zablokowaniem użytkownika oraz usunięciem jego konta.

Archiwum Cyfrowe można przeszukiwać na trzy sposoby:

  • z poziomu menu kontekstowego, które podzielone jest na kolekcje, a te z kolei na poszczególne zasoby zbiorów archiwalnych;
  • korzystając z wyszukiwarki, która indeksuje wszystkie materiały publikowane na stronie. Wystarczy wpisać szukaną frazę w okienko wyszukiwarki i kliknąć symbol lupy, widoczny po prawej stronie menu;
  • posługując się inwentarzami i katalogami zbiorów specjalnych Połączonych Bibliotek, które na potrzeby Archiwum Cyfrowego zostały w odpowiedni sposób zmodyfikowane. Wszystkie uwzględnione w nich odsyłacze są aktywne, dzięki czemu łatwo można odszukać i wyświetlić poszukiwane dokumenty.

Dokumenty prezentowane na stronie podzielone są na kategorie. Po wybraniu np. jednego z tomów dzienników młodzieńczych Kazimierza Twardowskiego, w panelu widocznym z prawej strony ekranu wyświetla się lista pozostałych tomów. Wystarczy wybrać interesujący dokument, a system automatycznie wyświetli jego zawartość.

Z zasobów Archiwum Cyfrowego Połączonych Bibliotek korzystać mogą wszyscy zainteresowani dorobkiem i osiągnięciami wybitnych przedstawicieli nauki, kultury i sztuki, których spuścizna rękopiśmienna przechowywana jest w zbiorach Biblioteki oraz Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie, partnera platformy Archiwum Cyfrowego.

Dostęp do zasobów archiwalnych zgromadzonych na stronie jest zamknięty. Oznacza to, że warunkiem niezbędnym do ich przeglądania jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz pomyślna weryfikacja zgłoszenia przez administrację strony. Jest to wymóg konieczny, z uwagi na status udostępnianych dokumentów.

Warunkiem korzystania z archiwalnych zasobów cyfrowych zgromadzonych na stronie jest wypełnienie specjalnego formularza rejestracyjnego i pomyślne przejście procedury weryfikacyjnej. Po rozpatrzeniu zgłoszenia, użytkownik na podany w aplikacji adres email otrzymuje decyzję potwierdzającą założenie konta lub informację o odrzuceniu wniosku wraz z uzasadnieniem. Zarejestrowany i zalogowany użytkownik jest zobligowany do przestrzegania regulaminu Archiwum Cyfrowego, którego akceptacja jest warunkiem niezbędnym do korzystania ze zbiorów zgromadzonych na stronie.

Osoba składająca wniosek o utworzenie konta w Archiwum Cyfrowym Połączonych Bibliotek, zobowiązana jest do uważnego przeczytania i zaakceptowania zasad korzystania ze strony. Dokument w sposób szczegółowy określa prawa i obowiązki użytkownika, którego należy w sposób bezwzględny przestrzegać. Złamanie któregokolwiek punktu regulaminu będzie skutkowało usunięciem konta i zablokowaniem dostępu do zasobów Archiwum Cyfrowego.

Po złożeniu aplikacji o utworzenie konta i pomyślnym zweryfikowaniu wniosku przez administrację strony, użytkownik otrzymuje dostęp do zasobów cyfrowych i szeregu przydatnych funkcjonalności, nieodstępnych dla gości z zewnątrz.

Podstawową korzyścią wynikającą z posiadania konta w Archiwum Cyfrowym, jest nieograniczony dostęp do bogatych zbiorów archiwalnych zgromadzonych na stronie.

Użytkownik posiadający konto na stronie zyskuje ponadto możliwość skorzystania z wielu funkcjonalności i narzędzi, przydatnych w prowadzeniu badan i analiz materiałów udostępnionych na stronie.

Warta uwagi jest funkcja zaznaczania na stronie najciekawszych materiałów i tworzenie z nich własnych kolekcji, do których można w każdej chwili wrócić, odpowiednio je modyfikować i udostępniać innym użytkownikom Archiwum Cyfrowego.

Specjalny kanał komunikacji z administratorem strony, a zarazem opiekunem zbiorów specjalnych w Połączonych Bibliotekach, pozwoli uzyskać odpowiedź na pytania dotyczące archiwaliów dostępnych na stronie.

System komentarzy i rozbudowane panele dyskusyjne pomogą w prowadzeniu inspirujących dyskusji.

Dzięki prywatnym wiadomościom można będzie nawiązać bezpośredni kontakt z pozostałymi członkami społeczności skupionej wokół Archiwum Cyfrowego.

Newsletter powiadomi o pojawieniu się na stronie nowych materiałów, natomiast możliwość robienia notatek ułatwi korzystanie z jej zasobów.

Nie, kopiowanie materiałów udostępnionych na stronie jest surowo zabronione. Mimo, że prezentowane na stronie archiwalia są własnością Połączonych Bibliotek i Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, to jednak zobowiązani jesteśmy do respektowania szeregu praw i obostrzeń narzuconych przez prawo. Stąd bezwzględny zakaz kopiowania wszystkich dokumentów, obrazów, plików audio i tekstów, publikowanych na stronie.

Ponieważ zobowiązani jesteśmy do respektowania szeregu wymogów i obostrzeń narzuconych nam przez prawo (również autorskie), zdecydowaliśmy się całkowicie zablokować możliwość ściągania plików oraz kopiowania treści publikowanych na stronie. Dodatkowo materiały udostępnione w ramach współpracy z Polską Akademii Nauk Archiwum w Warszawie, zostały uzupełnione o specjalne cyfrowe zabezpieczenie, jednoznacznie identyfikujące ich właściciela.

Po złożeniu aplikacji rejestrującej nowego użytkownika Archiwum Cyfrowego i pomyślnym zweryfikowaniu zgłoszenia przez naszą administrację, otrzymują Państwo do dyspozycji szereg funkcjonalności, w tym moduł „Moja kolekcja”. Każdej publikacji prezentowanej na stronie towarzyszy specjalnie zaprojektowana aplikacja, umożliwiająca ich zapisanie i zapamiętanie.

Użytkownik może tworzyć własne kolekcje, nadawać im status prywatnych lub publicznych, modyfikować je w łatwy i intuicyjny sposób. Do zapisanych kolekcji można w każdej chwili wrócić, uzupełnić je o nowe zbiory, usunąć niepotrzebne i przenosić w obrębie utworzonych wcześniej zakładek.

Tak. Każdy zarejestrowany użytkownik może sporządzać prywatne notatki do przeglądanych przez siebie materiałów. Po zalogowaniu na stronie wystarczy użyć zakładki NOTATKI, widocznej na górnej belce. Użytkownik może zdecydować jaki status nadać swoim zapiskom (prywatny lub publiczny), może też wyeksportować je na swój adres email.

Oczywiście. Wszyscy zarejestrowani na stronie użytkownicy mają możliwość komentowania udostępnionych w Archiwum Cyfrowym materiałów. Zachęcamy do korzystania z tej funkcjonalności, licząc na wiele inspirujących i ciekawych dyskusji.

Panele dyskusyjne to specjalnie wydzielone miejsce udostępnione wszystkim zarejestrowanym użytkownikom Archiwum Cyfrowego do prowadzenia wielowątkowych dyskusji. Każdej kolekcji zbiorów archiwalnych prezentowanych na stronie, przypisany jest dedykowany panel, który użytkownicy mogą wykorzystywać do prowadzenia obszernych i bogatych w wątki dyskusji.

W Archiwum Cyfrowym dbamy o komfort użytkownika. Zdajemy sobie sprawę, że budowa i sposób korzystania ze strony nie dla wszystkich może być intuicyjny i zrozumiały. Chcąc zapewnić Państwu jak najlepsze warunki do pracy, opracowano specjalny kanał umożliwiający bezpośredni kontakt z administratorem strony, będącym jednocześnie opiekunem oryginalnych zbiorów specjalnych, zgromadzonych w Bibliotece.

Z administratorem strony można kontaktować się również mailowo i telefoniczne. Wszystkie dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce KONTAKT.

Archiwum Cyfrowe zostało pomyślane nie tylko jako platforma naukowo-badawcza, lecz również komunikacyjna, mająca służyć wymianie opinii i myśli inspirowanych materiałami publikowanymi na stronie.

Zarejestrowany i zalogowany użytkownik zyskuje dostęp do kilku przydatnych narzędzi, umożliwiających nawiązanie kontaktu z osobami korzystającymi z Archiwum Cyfrowego. Jednym z nich jest system prywatnych wiadomości, dostępny z poziomu konta użytkownika. Z jego pomocą można przesyłać wiadomości zarówno do jednego użytkownika, wybranej grupy oraz wszystkich zarejestrowanych na stronie osób. Otrzymanie odpowiedzi anonsowane jest mailem oraz specjalnym komunikatem, widocznym zaraz po zalogowaniu. To doskonałe rozwiązanie dla wszystkich ceniący sobie prywatność i anonimowość.

Dla użytkowników Archiwum Cyfrowego został przygotowany szereg funkcjonalnych narzędzi, dzięki którym nigdy nie ominą ich informacje o nowych materiałach publikowanych na stronie.

Pierwszym z nich jest newsletter. Wystarczy raz wpisać swój adres email, by w momencie aktualizacji Archiwum Cyfrowego otrzymać specjalnie spersonalizowany email, który o tym poinformuje. Swoją subskrypcją można w łatwy sposób zarządzać z poziomu konta użytkownika.

Zapraszamy również do polubienia naszego profilu na Facebooku. Umieszczane są tam zapowiedzi nowych publikacji pojawiających się na stronie.