Archiwum Mieczysława Wallisa.
Twórczość naukowa, dydaktyczna i publicystyczna.