Archiwum Mieczysława Wallisa.
Twórczość literacka i artystyczna.