Archiwum Mieczysława Wallisa.
Materiały warsztatowe.