Katalog rękopisów Mieczysława Wallisa

//Katalog rękopisów Mieczysława Wallisa

Archiwum Mieczysława Wallisa.
Katalog rękopisów.

Inwentarz spuścizny rękopiśmiennej Mieczysława Wallisa

Inwentarz spuścizny rękopiśmiennej Mieczysława Wallisa 04. Papiery i dokumenty osobiste Mieczysława Wallisa Dokumenty osobiste: Odpis aktu chrztu z 1921 r. z ksiąg parafii św. Aleksandra, Warszawa 1951 k.1.- Odpis wyciągu aktu małżeństwa z Różą Kapłan w1926 r., Łódź 1951 k.2.- Książeczka stanu służby oficerskiej, Warszawa 1933 k.3-7 (karty luźne, brak s.5-6).- Legitymacja wojskowa z [...]