Archiwum Mieczysława Wallisa.
Bibliografia prac, wycinki prasowe, portrety uczonych i myślicieli.