Archiwum Mieczysława Wallisa

/Archiwum Mieczysława Wallisa

Archiwum Mieczysława Wallisa
Spuścizna rękopiśmienna Mieczysława Wallisa jest własnością Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.
Publikowanie materiałów w oparciu o materiały archiwalne PTF możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody od Zarządu Głównego PTF.

Spuścizna rękopiśmienna Mieczysława Wallisa

Opis kolekcji Spuścizna rękopiśmienna Mieczysława Wallisa, jest własnością Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Publikowanie materiałów w oparciu o materiały archiwalne możliwe jest po uzyskaniu zgody od Zarządu Głównego PTF. Mieczysław Wallis (1895-1975) - filozof i historyk sztuki, profesor Uniwersytetu Łódzkiego oraz wykładowca uczelni artystycznych (teatralnej i filmowej), działacz towarzystw naukowych, autor ponad 900 publikacji z zakresu [...]

By | kwiecień 29th, 2015|Archiwum Mieczysława Wallisa|

04. Papiery i dokumenty osobiste Mieczysława Wallisa

Dokumenty osobiste oraz papiery dotyczące pracy i działalności Papiery i dokumenty osobiste Mieczysława Wallisa 1.            Dokumenty osobiste: Odpis aktu chrztu z 1921 r. z ksiąg parafii św. Aleksandra, Warszawa 1951 k.1.- Odpis wyciągu aktu małżeństwa z Różą Kapłan w1926 r., Łódź 1951 k.2.- Książeczka stanu służby oficerskiej, Warszawa 1933 k.3-7 (karty luźne, brak s.5-6).- [...]

05. Papiery Mieczysława Wallisa związane z uzyskaniem tytułu profesora zwyczajnego

Dokumenty osobiste oraz papiery dotyczące pracy i działalności Papiery Mieczysława Wallisa związane z uzyskaniem tytułu profesora zwyczajnego 1.            Wypełniona ankieta personalna dla ubiegających się o tytuł samodzielnego pracownika nauki oraz załączniki (m.in Ocena własnej działalności oraz charakterystyka swego rozwoju i dorobku naukowego, Moje przyczynki do estetyki i nauki o sztuce) i bibliografia prac, 1954-1956 [...]

06. Papiery Mieczysława Wallisa dot. pracy w ministerstwie kultury i działalności w stowarzyszeniach

Dokumenty osobiste oraz papiery dotyczące pracy i działalności Papiery Mieczysława Wallisa dot. pracy w ministerstwie kultury i działalności w stowarzyszeniach 1.            Ministerstwo Kultury i Sztuki. Delegacje służbowe - m.in. do Moskwy (podpis. Leon Kruczkowski), Warszawa 1945 k.1-4.- Przemówienie Naczelnika Wydziału Współpracy z Zgranicą [Mieczysława Wallisa] na Zjeździe Naczelników Wojewódzkich Wydziałów Kultury i Sztuki w [...]