Katalogi, inwentarze

Katalog korespondencji Kazimierza Twardowskiego

Katalog korespondencji Kazimierza Twardowskiego Pol., 1912—1936 r., 36 x 25 cm i mniej, rps, masz., druk., listów 91, k. 96 Korespondencja Kazimierza Twardowskiego z Kasą im. Mianowskiego w Warszawie. Korespondencja wzajemna Kazimierza Twardowskiego z Kasą im. Mia­nowskiego w Warszawie (do r. 1920: Komitet Zarządzający Kasą Pomocy dla pracujących na polu naukowem Imienia Dr Medycyny [...]

Inwentarz spuścizny rękopiśmiennej Kazimierza Twardowskiego

Inwentarz spuścizny rękopiśmiennej Kazimierza Twardowskiego I Wykłady Uniwersyteckie Uniwersytet Wiedeński 1. Pol., niem. 1894-1895. mszps, rkps 21 x 17 i mniej cm. K I, 292 /dwie karty oznaczone numerem 184/. Luźne. „Logik”. Obejmuje 29 wykładów od 22 października 1894 do 6 marca 1895 r. Tekst wykładów k. 1-274. „Streszczenie wykładów Logiki. Kurs zimowy 1898/9” [...]