Katalog korespondencji Kazimierza Twardowskiego

 1. Pol., 1912—1936 r., 36 x 25 cm i mniej, rps, masz., druk., listów 91, k. 96

Korespondencja Kazimierza Twardowskiego z Kasą im. Mianowskiego w Warszawie.

Korespondencja wzajemna Kazimierza Twardowskiego z Kasą im. Mia­nowskiego w Warszawie (do r. 1920: Komitet Zarządzający Kasą Pomocy dla pracujących na polu naukowem Imienia Dr Medycyny Józefa Mianowskiego), głównie z Instytutem Popierania Nauki.

 1. Kasa im. Mianowskiego do Kazimierza Twardowskiego (listów 66).

Podpisali m.in.: [Witold] Doroszewski k. 85, 90, 92, 96. – Feliks Kucharzewski k. 11, 14v, 15, 16, 18. – Karol Lutostański passim. – Wiktor Jan Porzeziński k. 24, 25, 31, 32, 33, 42, 63, 64, 65. – Józef Ujejski k. 49, 62.

Wymiana pism dotyczy opinii K. Twardowskiego o zamierzeniach wy­dawniczych Kasy, wskazań odnośnie laureatów i stypendystów. Z ważniejszych pism – to zawiadomienie z 2 VI 1932 r. o nadaniu K. Twardowskiemu godności członka zasłużonego honoris causa (k. 85).

Korespondencja zawiera również zaproszenia – na posiedzenia Rady Naukowej i obchody 50-lecia Kasy, a także wykaz nagrodzonych autorów w 1935 r.

 1. 87-96 adresowane do K. Twardowskiego jako red. Ruchu Filozoficznego.
 1. Kazimierz Twardowski do Kasy im. Mianowskiego (brulionów i kopii masz. 25).

 1. Rjęz., 1888-1938 r., 34, 5 x 23 cm i mniej, rps, masz., druk., listów 5365, tomów 46

Korespondencja Kazimierza Twardowskiego

 1. Listy od następujących:

Tom I. A (listów 114, k. 165)

Abramowski Edward 1913 k. 1-2. – Academische Verlag, München 1896 k. 3. – Adamczewski [Stanisław] 1927 k. 4-5; odpow. k. 6 – Ajdukiewicz Kazimierz 1914-1929 (39) k. 7-59. – Ajdukiewicz Zygmunt 1913 k. 60-61, załącz, wyc. pras. i klepsydra tegoż k. 62-63. – Akademia Umiejętności zob. Polska Akademia Umiejętności. – Alcan Félix Librairie, Paris 1931-1936 (5) k. 66-79, załącz, druk. zapow. wydaw. k. 69-73, 80-82; odpow. k. 64-65, 67,74v, 75, 77-79v. – Aleksandrowicz (Alexandrowicz) Zenon [1916] k. 83-84. – Altenberg H. Księgarnia we Lwowie 1899-1911 (3) k. 85-92, załącz, rec. K. Twardowskiego tłum. [Wilhelma] Feldmana k. 87-88; odpow. k. 86, 90. Ambroz Michał 1919 k. 93. – Antoniewicz Jan Bołoz 1903-1920 (25) k. 94— 134; odpow. k. 111-114. – Antoniewicz Karol Bołoz 1926 k. 135. – Appel Karol 1913 k. 136. – Arctowski Henryk 1923 k. 137. – Askenazy [Felicja z Tykocinerów] 1935 k. 138 Askenazy Szymon 1902-1916 (4), k. 139-145, załącz, podanie o urlop k. 146; odpow. k. 142-143. – Assmann Emil 1934 k. 147, Ateneum Kapłańskie, Włocławek (podpis. Antoni Szymański) 1908 k. 148, załącz, ulotka red. k. 149. – Auerbach Walter 1929 – 1936 (12) k. 150— 165; odpow. k. 164.

Tom II. Ba-Bec (listów 106, k. 136)

Babiński Józef 1909, b.d. (2) k. 1-3. – Bad [Hersz] 1914 k. 4-5. – Baeumker Clemens 1892 k. 6. – Balasits [August] 1915 k. 7-8. – Baley Stefan 1912-1936 (22) k. 9-35. – Balzer [Oswald] 1897-1932 (21) k. 36-65; odpow. k, 61, 64. – Bandrowski [Bronisław] 1914 k. 66, załącz, koperta z adnotacją K. Twardowskiego: ostatnia kartka z 20.7.1914 k. 67. – Bańkowska Cecylia z Ostachiewiczów 1911 k. 68-71. – Bar Adam 1932 k. 72-73. – Baron [Alfons] 1914-1919 (2) k. 74-75 – Barth Johann Ambrosius Verlagsbuchhandlung, Leipzig 1899-1900 (2) k. 76-77. – Barth Paul 1892 k. 78. – Bartoszew­ski Jan 1908 k. 79-80. – Batowski Zygmunt 1917-1927 (4) k. 81-86, – Batich Bruno (Deutsche Philosophische Geselschaft, Jena) 1936 k. 87; odpow. k. 88. – Baumgarten-Tramer [Franciszka] 1922-1936 (7) k. 89-99; odpow. k. 92, 95, 97, 98. – Beck Adolf 1911-1931 (21) k. 100-133, załącz, list i okólnik [Napoleona] Cybulskiego k. 104-106; odpow. k. 102, 107, 112, 121-124 (w tym kopia recenzji K. Twardowskiego książki N.N. Żywot i prace naukowe i społeczne Jędrzeja Śniadeckiego z odręczną adnotacją: dla A. Becka do wia­domości.).Beck Maximilian (Verlag der Philosophischen Hefte, Berlin) 1933 k. 136.

Tom III. Bed-Blu (listów 85, k. 138)

Bednarski [Stanisław] 1909 k. 1-3. – Bełza Władysław 1912 k. 2. – Benni Tytus 1904 k. 3-4. – Berger Adolf 1915 (2) k. 5-9, załącz, list tegoż do Oswal­da Balzera k. 10. – Bernacki [Ludwik] 1919-1925 (2) k. 11-12. – Biach R.(?) 1912-1913 (2) k. 13-18; odpow. k. 15-16. Biblioteka Polska. Instytut Wy­dawniczy w Warszawie (podpis. Tadeusz Pini, W[ładysław] Kościelski) 1920 k. 19; odpow. k. 20. – Biegański Władysław 1908—[ 1912] (14) k. 21-43; odpow. k. 23. – Biegeleisen Bronisław 1934 k. 44. – Bielecki Wojciech 1927 (2) k. 45- 49; odpow. k. 47. – Bielska Marya [z Karpińskich] 1901 (2) k. 50-54; odpow. k. 52. – Biesiekierski Ludwik Pomian 1908 – 1936 (15) k. 55-78. – Bilczewski Józef 1908 – 1920 (3) k. 79-85; odpow. k. 81-83, 86. – Bilikiewicz Tadeusz 1935   k. 87. – [Biliński Leon], c.k. min. skarbu 1909 k. 88. – Bilski (?) 1916 k. 89-90. – Birkenmajer Aleksander 1933 (2) k. 92-94; odpow. k. 91. – Blaustein Leopold 1917-1937 (22) k. 95-136 (na k. 131, 134 podpis Eugenii Blausteinowej). –Bleiberg, Jakub 1937 k. 137. – Blumental M. 1929 k. 138.

Tom IV. BI (listów 210, k. 307)

Błachowski [Konstanty] k. 1915-1916 (2) k. 1-4. – Błachowski Stefan 1909-1937 (188) k. 5-307, załącz, odpisy listów tegoż i Zygmunta Pietruszczyńskiego do rektora Uniwersytetu Poznańskiego oraz oświadczenie Adama Wiegnera k. 273-280; odpow. k. 50-51, 78-79, 95, 112, 138, 142, 158-159, 161, 164, 177-178, 188,207,221,246-247,281,289-290, 296.

Tom V. Bo-Bz (listów 106, k. 157)

Bobrowska K[arolina] 1913 k. 1-3. – Bogusławski W[ładysław] (Biblioteka Warszawska, wyd.) 1894 k. 4-5. – Borkowska Stefania z Ciecielskich 1930 k. 6-7. – Bornstein Benedykt 1911-1913 (10) k. 8-26; odpow. k. 12, 15, 20. – Borowski Maryan (m.in. MWRiOP) 1903-1930 (27) k. 27-74; odpow. k. 41r-v, 44-45. – Borowy Wacław (Przegląd Warszawski) 1921 (2) k. 75-76. – Borudzka Wanda (Tow. Wyd. Bluszcz, Warszawka) 1928 k. 77. – Bostel [Ferdynand] 1921 k. 78-79. – Brentano Franz 1890—[ 1908] (6) k. 80-92. – Brockdorff Cay von (m.in. Societas Hobbesiana in Kiel) 1935-1937 (9) k. 94- 109; odpow. k. 93, 95, 97, 99, 106-107. – Brodowski Feliks 1917 (3) k. 110- 114; odpow. oryg. k. 113. – Brokman Henryk 1916 k. 115-116. – Bruchnalski Kazimierz (Krajowy Inspektorat Szkolny, Biała) 1916 (5) k. 117-126; odpow. k. 119, 121, 125v. – Bruchnalski [Wilhelm] 1914-1918 (2) k. 127-132. – Bru­dziński [Polikarp Józef], rektor UW, 1917 k. 133(odpis); odpow. do Antoniego Cieszyńskiego k. 133r. – Brycki Bronisław 1932 k. 134-135, załącz, wyc. pras. dot. Tow. Psychologicznego w Łodzi k. 136, — Buchhandlung Gustav Fock, Leipzig 1923 (2) k. 137-138. – Bujas R[amiro] 1934 k. 139. – Bujwid [Odo Feliks] 1914 k. 140-141. – Bulanda [Edmund] 1933 k. 142. – Buszkowski L[eon] (MWRiOP) 1929 k. 144; odpow. k. 143, 145. – Bykowski Ludwik Jaksa (MWRiOP) 1923-1933 (6) k. 146-153; odpow. k. 148, 151. – Bylicki Włady­sław 1916 k. 154. – Bystrzycki [Jan] 1913 k. 155. – Bzowiecki Alfred 1921 k.156-157.

Tom VI. Ca-Czer (listów 77, k. 99)

Calogero Guido 1934 k. 1; odpow. k. 2. – Candioti Alberto M. [1916] k. 3. – Carnap Rudolf 1934 (2) k. 4-5. – Caro Leopold 1923 k. 6. – The Cen­tral European Times Publishing, Zurich 1934—1935 (2) k. 7-8, załącz, ankieta The lVho’s Who International, London k. 9. – Chlamtacz Jan (Prywatne Gim­nazjum Żeńskie im. Słowackiego we Lwowie, Zarząd) [1910]—1911 (2) k. 11-4; załącz, wyc. pras. k. 16; odpow. k. 10, 15. – Chlebek Lesław Juliusz 1909 (3) k. 17-23; odpow. k. 18v. – Chłapowski [Franciszek] 1912 k. 24. – Chmaj Lu­dwik 1932 (2) k. 25-26. – Chodecki Władysław 1910 k. 27. – Chojecki Artur 1932 k. 28. – Chomicz Paulin (Komitet obchodu J. M. Hoene Wrońskiego, Warszawa) 1929-1930 (5) k. 30-36; odpow. k. 29, 32, 35, 37, 38. – Chrzanow­ski [Ignacy] 1928-1930 (2) k. 39-41. – Chwistek Leon 1920 k. 42-43. – Chybiński Adolf 1909-1929 (11) k. 44-63. – Chyliński Konstanty 1925-1934 (5) k. 64—68, załącz, okólnik MWRiOP dot. programu liceum ogólnokszt. k. 67. – Ciechanowski Stanisław 1915 (2) k. 69-70; odpow. k. 71. – Ciembroniewicz Józef 1908 k. 72. – Cieszkowski A[ugust Adolf] 1911 k. 73-74. – Cieszyński Antoni 1914-1928 (12) k. 75-89, załącz, list Róży Troczyńskiej-Cieszyńskiej k. 81; odpow. k. 83r-v. – [Colard Hermann], c.k. namiestnik 1915 k. 90. – Czerbak Adam 1912 k. 91. – Czermak W[iktor] (Powszechne wykłady uni­wersyteckie w Krakowie) 1903 – 1904 (4) k. 92-98. – Czerny [Zygmunt] 1935 k. 99.

Tom VII. Czeż (listów 236, k, 369)

Czeżowski Tadeusz [1915]—1937 (220) k. 1-369, załącz, (w obwolucie zatytułowanej Zadania z własnej pilności członków seminarjum filozoficznego złożone w dniu 4. III. 1922) listy – życzenia dla K. Twardowskiego od następu­jących: Zygmunt Gottlieb, Maryla Horowiczówna, [Ita] Jagetówna, Zofia Kisterówna, Irena Krampnerówna, Tadeusz Remer, Juliusz Romanowski, Helena Słoniewska, Józef Szczudłowski, Ungerówna, [Debora] Vogelówna, Henryk Vortimmer, Zygmunt Weitzmann k. 153-165; odpow. k. 83-85, 289-290, 292- 293

Na k. 316 podpisy innych; na k. 325 podpis Tadeusza Kotarbińskiego.

Tom VIII. Czu-Do (listów 123, k. 182)

Czuruk Bolesław 1934 k. 1. – Czytelnia Akademicka we Lwowie, 1898-1903 (2) k. 2-4. – Ćwikliński Ludwik 1895-1937 (51) k. 5-95; odpow. k. 41, 51-52, 55, 58-59, 63-69. – Dangel Stanisław 1918-1919 (2) k. 96-97. – Danysz [Antoni] 1919 (2) k. 98-102. – Dawid [Jan Władysław] 1899-1913 (3) k. 103-108; odpow. k. 105. – Dąbkowski [Przemysław Korczak] 1921-1931 (6)  k. 109-115. – Dąbrowski Alfred 1928 k. 118, załącz, komunikat o zjeździe w Warszawie b. wychowanków Akademii Terezjańskiej k, 16; odpow. k. 117. — Dąbrowski Wojciech (Goniec, Lwów) 1911 k. 119; odpow. k. 120. – Dąbrow­ski Zygmunt 1915 k. 121. – [Dąmbska Izydora] 1932 k. 122. – Della Valle Guido 1924-1925 (2) k. 123-126; odpow. k. 124, 125. – Del Vecchio Giorgio 1924 – 1934 (3) k. 127-131; odpow. k. 128, 130. – Deltour Clement 1914 k. 132. – Dembiński Bronisław 1916-1931 (3) k. 133-136. – Dembowski Ignacy (Rada Szkolna Krajowa, Lwów) 1908-1918 (4) k. 139-151; odpow. k. 137-138, 141—145, 148-149. – Deutsche Bücherei, Leipzig 1936 k. 152; odpow. k. 153. – Dębski Leon 1917 k. 154. – Dickstein [Samuel] 1908-1923 (2)  k. 155-157. – Diller von, gen. 1917 (2) k. 158-160. – Dobija Mieczysław 1919-1928 (4) k. 161-168. – Dobrzycki S[tanisław] 1913 k. 169-170, załącz, wykaz prac tegoż k. 171-172. – Dobrzyńska-fRybicka Ludwika] 1928 k. 173— 174. – Doliński Aleksander 1917 k. 175-176. – Dollmayr Viktor 1912-1914 (5) k. 177-181. – Dom Zdrowia Polskiej Młodzieży Katolickiej „Odrodzenie”, Zakopane 1916 k. 182 (list zbiorowy z 14 podpisami).

Tom IX. Dr-F (listów 104, k. 175)

Drechsel [Wiltrud U.] 1895 k. 1-2. – Drexler Ignacy i Zofia 1915-1927 (4)  k. 3-7. – Dromkoviĉ Vlad. 1921-1922 (3) k. 8-15. – Drukarnia Uniwersy­tetu Jagiellońskiego, Kraków (podpis. Józef Filipowski) 1914 k. 16. – Drze­wiecki Józef 1899 k. 17-18, załącz, wyc. pras. k. 19; odpow. k. 20-21. – Drzewiecki [Konrad] (Nowe Tory, Warszawa) 1914 k. 22-23. – Dubieński Aleksander 1925 k. 24. – Durdik [Josef] 1892 k. 25. – Dürr Therese 1931 k. 26. – Dworski [Emanuel] 1909 k. 27-28. – Dydyński [Ludwik] (Neurologia Polska, Warszawa) 1910 k. 29-30.- Dzieduszycki Wojciech 1894-1904 (19) k. 31-71, załącz, klepsydra tegoż k. 72. – Dzik F[austyn] (MWRiOP) 1927-1932 (3)  k. 73-80; odpow. k. 74-76, 78-79. – Ehrenreich-Werner Ella 1917 k. 81- 84. – Einhorn [Dawid] 1924 k. 85-86. – Elsenhans [Theodor] 1895 k. 87-88. – Estreicher [Stanisław] (Ognisko, Kraków) 1903 k. 89-90. – Eucken [Rudolf] 1891 k. 91. – Eydrygiewicz Adam 1932 (2) k. 92-96. – Feldkeller Paul 1925—1930  (3) k. 98-101; odpow. k. 97, 99. – Fierich [Franciszek] Ksawery [1911] k. 102-105. – Fijałek [Jan Nepomucen], rektor ULw., 1904 k. 106. – Finkel Lu­dwik 1902-1930 (23) k. 107-141 (na k. 140 dopisek K, Twardowskiego: Ostatni list Finkla do mnie. Umarł 24 X1930 ), załącz, zaproszenie Komitetu ku uczczeniu działalności prof. Ludwika Finkla, Lwów k. 142; odpow. k. 131-132. – Fischer Adam 1937 k. 143-144. – Fischer Gustav Verlagsbuchhandlung, Jena 1937 k. 145. – Franz L. u.Co. Antiquariat fur Wissenschaft. Zeitschriften, Leipzig 1927 k. 146. – Frenkel Karol 1917—1919 (5) k. 147—152. — Freytag Lucjan 1927-1930 (2) k. 153-155. – Frycz Stefan 1909 k. 156-157. – Fryling Jan 1915 k. 158-159; odpow. k. 160. – Fullerton George Stuart 1913-1914 (8) k. 161-175.

Tom X. G (listów 152, k. 229)

Gabryl Franciszek [1896]—1911 (6) k. 1-10. – Ganszyniec Ryszard 1925-1927 (4) k. 11-15; odpow. k. 12v, 13. – Garbowski Tadeusz 1910-1936 (7)  k. 16-27; odpow. k. 22, 23, 25. – Garfein-Garski Stanisław 1914 (2) k. 28- 33, załącz, biogram tegoż k. 35; odpow. k. 30-31, 34. – Gautsch [von Frankenthum Paul], c.k. premier, 1898 k. 36. – Gawęcki Bolesław 1921-1937 (29) k. 37-94 (na k. 46v list Błażeja Jaszowskiego do K. Twardowskiego), załącz, programy kursów dla nauczycieli propedeutyki filozofii i sprawozdania Sekcji teorii poznania WTF k. 79-81; odpow. k. 42-43, 46, 59, 70, 73-74, 87-88, 90, 92. – Gawroński Andrzej 1912-1919 (8) k. 95-108; odpow. k. 107. – Gawroń­ski F[ranciszek Rawita] 1905 k. 109. – Gayczak [Stanisław] 1921-1926 (2) k. 11-112. – Gebert [Bronisław] 1909-1926 (3) k. 113-118. – Gebethner i Wolf. Wydawnictwo w Warszawie (podpis. [Ludwik Włodek] 1910 k. 119- 120. – Geistewissenschaften, Berlin u. Leipzig (podpis. Otto Buek, Paul Herre) 1913 (2) k. 121-123; odpow. k. 122. – Gerstmann Adam, rektor UJK, 1918-1930   (4) k. 124-127. – Geselschaft fiir Deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte, Berlin 1896 k. 128. – Geselschaft fur Freie Philosophie, Darmstadt 1931   k. 129; odpow. k. 130. – Gielecki Wojciech 1915-1936 (10) k. 131-159; odpow. k. 133, 145, 150, 153, 160. – Ginsberżanka Eugenia 1928-1930 (3) k. 161-166 (na k. 166 także 10 innych podpisów). – Giżycki [Georg] von 1891 k. 167 – Glassner Franziska 1915 (3) k. 168-175; odpow. k. 170, 173, 176. – Gluziński [Tadeusz] 1927 k. 177. – Gląbinski [Stanisław] 1910 k. 178-179. – Gmytrasiewicz Jan 1929 k. 180. – Gniewosz W[ładysław] 1905 k. 181-182. – Godlewski Emil 1913 k. 183-184. – Golińska [1 v. Daszyńska] Zofia 1901 (2) k. 185—190; odpow. k. 187-188. – Gomperz [Heinrich] 1925 k. 191; odpow. k. 192. – Gomperz [Theodor] 1899 k. 193-196. – Górka Olgierd 1913 k. 197— 200. – Griesbach H. 1910-1913 (2) k. 201-203, załącz, ankieta Societe Intern. d’Hygiene Scolaire a Buffalo k. 204. – Gromski Edmund 1934 k. 205. – Grube Kurt 1935 (2) k. 206-211, załącz, program Cercie Philosophique de Prague k. 208-210; odpow. k. 212. – Grudzińska Anna 1911 k. 213-214. – Grzego­rzewska M[aria] 1930 k. 215. – Gubrynowicz [Władysław] 1915-1929 (4) k. 216-221. – Gubrynowicz i Schmidt. Księgarnia we Lwowie 1902 k. 222. – Giintzberg [Benedykt] 1930 k. 223-224. – Gut Franciszek 1909 (2) k. 225- 228. – Guzman Alice [1913] k. 229.

 1. k.128 uszkodzona.

Tom XI. H-Ich (listów 118, k. 181)

Habura F[ranciszek] 1909 k. 1-2. – Haczewski W. 1913 k. 3-4. – Halban Alfred [1915] k. 5-6. – Halban [Henryk] 1910 – 1933 (3) k. 7-10; odpow. k. 9. – Halibej Stefan 1909-1926 (3) k. 11-14. – Hamczyk St. 1912 k. 15-16. – Handelsman Marceli 1930 k. 17. – Hanslick [Eduard] 1903 k. 18-19. – Harrassowitz Otto Buchhandlung, Leipzig 1929 k. 20-21. – Hartmann Helfried (Hegel-Kongres, Berlin) 1931 k. 22; odpow. k. 23. – Hauer Eugen (Lexikon der Philosophie, Berlin) 1932 k. 24, załącz, ankieta k. 25; odpow. k. 24v. – Hauszyld W[acław] (Instytut Psychotechniczny, Warszawa) 1930 (3) k. 26-30; odpow. k. 27, 29. – Heinrich Władysław 1897-1933 (21) k. 31-74, załącz, druk. zaprosz. na członka-założyciela Nauk. Tow. Pedagog, w Krakowie k. 68; odpow. k. 35, 57, 64, 67, 69, 73. – Henning Hans 1923 k. 75. – Herman Jakób 1917 (2) k. 76-78; odpow. k. 79. – Hertz Friedrich 1915-1923 (2) k. 80-81. – Hessen Sergiusz 1936 (3) k. 82-85; odpow. k. 84, 86. – Hettler August 1909 k. 87, załącz, druki reki. i zapow. wyd. Internationale philosophisch-soziologische Literaturzeitung, Halle k. 88-90. – Heüsler [ Andreas] 1891 k. 91. – Heymanns Carl Verlag, Berlin [1931] k. 92-93; odpow. k. 94.
Hillebrand [Franz] 1910 (2)   k. 95-98. – Himmelbaur I. 1902 k. 99. – Hirzel S. Verlagsbuchhandlung, Leipzig 1897 k. 100. – Hłuszkiewicz Eugeniusz 1913-1914 (3) k. 101-106. – Hochegger [Rudolf] 1894 k. 107. – Hoffmann [Josef Julius] 1909, b.d. (2) k.108-110, załącz, wyc. pras. k. 111, – Höfler Alois (Philosophische Geselschaft der Universitat zu Wien) 1895-1916 (29) k. 112-161 (na k. 112 także 11 innych podpisów), załącz, klepsydra tegoż k. 162; odpow. k. 116-117, 154. – Höfler Karol 1929 k. 163. – Hölder Alfred K. K. Hof. und Universitats-Buchhandler, Wien 1899 k. 164, załącz, rachunek (honorarium) dla K, Twardowskiego k. 165-166. – Hölder-Pilcher-Tempsky A.G. Verlagsbuchhandlung, Wien 1929 k. 167. – Horodyski Władysław 1914- 1916 (2) k. 168-170; odpow. k. 171. – Hoyer [Henryk Ferdynand] 1909 k. 172-173. – Husserl Edmund 1891-1928 (3)  k. 174-180; odpow. k. 178-180. – Ichkciser Edward 1934k. 181.

 1. k.112 uszkodzona.

Tom XII. Ing (listów 131, k. 261)

Ingarden Roman 1914-1937 (125) k. 1-261; odpow. k. 95-96, 128-129, 136-137, 184, 234, 242.

Tom XIII. Ip-Kali (listów 70, k. 96)

Ippoldt Juliusz, Korczyński Adam 1911 k. 1, załącz, ulotka k. 2. – Jaku­bowski [Kaźmirz Stanisław] 1900-1923 (2) k. 3-4; odpow. k. 5. – Janecki (?) D. 1915 k. 6-7. – Jarecki Bolesław 1912 k. 8-9. – Jarecki Kazimierz 1918 k. 10. – Jarocki Adam 1927 k. 11. – Jarocki [Władysław] 1916-1933 (3) k. 12-14, załącz, odezwa o budowę mauzoleum Jana Kasprowicza z wykazem 16 proponowanych członków komitetu k. 13. – Jaroszyński Franciszek 1915-1918 (5) k. 15-20.-Jarra Eugeniusz 1928 k. 21-22. – Jasinowski [Bogumił] 1920-1936   (8) k. 23-34. – Jaszowski Błażej, rektor ULw., 1911 k. 35, załącz, kilka wersji oświadczenia K. Twardowskiego dot. konfliktu z Antonim Marsem k. 36-40; odpow. k. 35v (do Krakowskiej Spółki Wydawniczej). – Jaworski Ka­zimierz 1919 k. 41. – Jelska Klara (Sanatorium Pol. Młodzieży Katolickiej „Odrodzenie”, Zakopane) 1917-1925 (3) k. 42-45. – Jezierski Wiesław 1924- 1927 (10) k. 46-58; odpow. k. 48, 50. – Jodl [Friedrich] 1891 k. 59. – Jonak J. (?) 1915 k. 60-61. – Joteyko Józefa (m.in. Revue Psychologie, Bruxelles) 1911-1927 (11) k. 62-83; odpow. k. 73, 78. – The Journal of Philosophy, New York (podpis. W. Wilder) 1923 k. 84; odpow. k. 84v, 85. – Junk Victor 1912 k. 86-87. – Junker und Bunnhaupt Verlag, Berlin 1930-1931 (3) k. 88-90. – Jurkowski Błażej [1910] k. 91. – Jurystowski [Edmund] 1916 k. 92. – Juss Ludwik 1904 k. 94. – Kalina [Antoni] 1902 k. 94; odpow. k. 95. – Kalinowski S[tanisław] 1930 k. 96 (druk. polemika z Czesławem Białobrzeskim skier, do Aleksandra] Mogilnickiego).

Tom XIV. Kall (listów 75, k. 114)

Kallenbach [Franciszka z d. Pittet] 1914—[ 1930] (8) k. 1-16; odpow. k. 10. – Kallenbach Józef [Henryk] 1914-1929 (63) k. 17-114, załącz, dossier [Edwarda] Stamma k. 43; odpow. k. 27-28, 41-42, 60.

Tom XV. Kap-Kob (listów 75, k. 110)

Kapij Mirosław 1919 k. 1-2. – Kapuściński W[Ładysław] 1933 k. 3. – Karbowiak Antoni 1908-1913 (8) k. 4-24. – Kasprowicz Jan 1908-1909 (2) k. 25-28, załącz, list Adama Szelągowskiego do tegoż k. 29. – Kasprowiczowa Maria [z Buninów] [1926]-1927 (7) k. 30-40; odpow. k. 32. – Katkov Georg (Brentano-Geselschaft, Prag) 1933 k. 41; odpow. k. 42. – Katzer Ernest 1904 k. 43-44. – Kautsky [Carl] [1912] (2) k. 45-46. – Kierski Feliks 1914-1925 (3) k. 47-51. – Kieszkowski Bohdan 1933-1935 (4) k. 52-55. – Klass Oktawy – an 1909 k. 56-57. – Klawek Aleksy 1924-1928 (2) k. 58-69. – Kleiner Juliusz 1917-1931 (20) k. 60-82; odpow. k. 79. – Kligsherg M. 1922 k. 83-84. – [Knauer] Wincenz 1891 k. 85. – Knossow Joachim 1929-1935 (5) k. 86-95; odpow. k. 88, 93. – Kobierzycki Ludwik 1924 (4) k. 96-103 odpow. k. 104. – Kobyliński Stanisław 1909-1914 (3) k. 105-108. – Kobyłecki [Stanisław] 1927 k. 109-110.

 1. k.45 i 59 uszkodzone.

Tom XVI. Koc-Kot (listów 74, k. 86)

Kochanowski Jan [Karol] 1919 (2) k. 1-2. – Koehler K. F. Buchhandlung, Leipzig (podpis. Wilhelm Baum) 1912 k. 3. – Kokoszyńska-Lutmanowa Maria 1934-1936 (17) k. 4-26; odpow. k, 25. – Kolbenheyer [Erwin Guido] 1915 k. 27. – Kołaczkowski Stefan 1922—[ 1929] (3) k. 28-31. – Kolo Filozoficzne stud. Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1925-1932 (3) k. 32—34 (zbiorowe życzenia imieninowe). – Koło Poselskie Polskie w Wiedniu 1916-1917 (2) k. 35-36 (zaproszenia na posiedzenia). – Koło Prawników stud. Uniwersytetu Warszawskiego (podpis, m.in. Tadeusz Rutkowski) 1921-1922 (5)   k. 37-41. – Komarnicki Wacław 1915-1933 (3) k. 42-46. – Komenda Józef 1914-1915 (4) k. 47-51; odpow. k. 50. – Komisja Pedagogiczna MWRiOP, Warszawa (podpis. Bogdan Nawroczyński) 1925 k. 52. – Komitet daru honorowego dla Jana Kasprowicza, Lwów 1921 k. 53. – Komitet Konsu­mentów we Lwowie 1917 k. 54. – Komitet Obywatelski uczczenia 80 roku życia Henryka Kubala, Lwów 1918 k. 55 (druk. ). – Komitet Opieki nad Uchodźcami, Lwów (podpis. Tadeusz Fiedler) 1915-1916 (2) k. 56-60; odpow. k. 56v, 57, 59 (na k. 58r do Bronisława Laskownickiego). – Komitet Organiza­cyjny Powszechnych Wykładów Uniwersyteckich i Koło Lubelskie Tow. Opie­ki nad Zabytkami Przeszłości (podpis. [Aleksander Roman] Jaworowski, [Szy­mon Tadeusz] Piotrowski) 1917 k. 61-62. – Komitet Polskiego Archiwum Wojennego w Wiedniu (podpis. Władysław Semkowicz) 1915 k. 63-64, załącz, list Karola Neissera (Politische und Volkswirtschuftliche Chronik, Wien) k. 65. – Komitet uczczenia pamięci Jana Kasprowicza, Zakopane (podpis. Karol Stryjeński) 1926 k. 66; odpow. k. 67. – Komitet uczniów Jana Bołoza Anto­niewicza, Lwów (podpis. Aleksandra Dzióbkówna, M[ichał] Lityński) [1918] k. 68. – Konarski [Jerzy] 1921 k. 69. – Konegan Carl Verlag, Wien 1897 k. 70; odpow. k. 71. – Konferencja, Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Psycholo­gów, Warszawa (podpis. [Stefan] Baley) [1934] k. 72 (telegram). – Kongres, Drugi Międzynarodowy Kongres Badań Psychicznych w Warszawie (podpis. L.J. Kamiński) 1923 k. 73, załącz, program k. 74. – Konopczyński W[ładysław] 1921 (2) k. 75-76. – Kontny Piotr 1927 k. 77. – Korcik Antoni 1937 k. 78 (wizytówka). – Koreleski Edward 1928 k. 79-81. – Kostanecki Antoni [1918] k. 82. – Kostecki R[omuald] 1937 k. 83. – Kot Stanisław 1927-1928 (2) k. 84- 86; odpow. k. 85.

Tom XVII. Kotar (listów 179, k. 306)

Kotarbiński Tadeusz 1911-1937 (156) k. 1-306 (na k. 293 także podpisy Izydory Dąmbskiej, Janiny Hosiasson—Lindenbaumowej, Zygmunta Zawirskiego); odpow. k. 37-38, 58, 84-86, 101, 116, 117, 132-133, 141, 147, 153-154, 174-179, 184, 185-187, 203,206-207, 210, 212, 214, 220-221, 225, 226, 238, 298.

Tom XVIII. Kotl-Kr (listów 120, k. 179)

[Kotlinowski] Władysław 1927 (2) k. 1-6, załącz, odpis pisma dot. pracy Zofii Kotlinowskiej k. 7. – Kotula [Rudolf] 1930 k. 8-9; odpow. k. 10. – Ko­walski Władysław 1933-1935 (2) k. 11-13; odpow. k. 12. – Kozłowski [Władysław Mieczysław] 1901-1904 (17) k. 14-48; odpow. k. 26. – Kółko Filozoficzne [stud. Uniw. Lwowskiego] i członkowie seminarium filozof. 1914 k. 49-50 (zbiorowe życzenia imieninowe). – Krakowska Spółka Wydawnicza 1920  k. 51; odpow. k. 51v. – Krampnerówna Irena 1930 k. 52-53. – Krappelin (?) E. 1909 k. 54-55. – Kraus Oskar (m.in. Brentano-Geselschaft, Prag) 1928-1937 (11) k. 51-80; odpow. k. 58, 62-63, 66-67, 69, 71, 73, 75, 77-78, 81. – Krček Franciszek 1908- 1913 (2) k. 82-84. – Krechowiecki Adam 1901 k. 85-86. – Kreibig [Josef Klemens] 1891 – 1917 (38) k. 87-145. – Kreutz Mieczysław 1915-1929 (10) k. 146-162; odpow. k. 152, 156-157, 161. – Kreutzowa W[iktoria] 1925 k. 163. – Krokiewicz Adam 1933 (2) k. 154-166. – Kruczkiewicz Bronisław 1910 k. 168-169; odpow. k. 167. – Krypiakiewicz Leon 1913 – 1928 (2) k. 170-172. – Krzymuski [Edmund] 1915 k. 173; odpow. k. 174-175. – [Krzemieniewski Seweryn], rektor UJK 1932 (3) k. 176-179; odpow. k. 178.

Tom XIX. Ks-Lutm (listów 133, k. 169)

Książnica-Atlas, Lwów (podpis, m.in. Emil Żychiewicz) 1925-1936 (7) k. 1-10 (na k. 3 adres podpisany także przez [Bolesława Mańkowskiego] i Jana Tretera); odpow. k. 5, 7, 9, 11. – Księgarnia Naukowa we Lwowie 1921 (2) k. 12-13. – Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego we Lwowie 1923 k. 14. – Księgarnia Wydawnicza L[ajba] Igla, Lwów 1928 k. 15; odpow. k. 15r. – Kubicz Józef [1932] k. 16. – Kucharski [Paweł] 1920-1922 (2) k. 17-19. – Kuhn Helmut (Kant-Geselschaft, Berlin) 1933-1935 (2) k. 20-22; odpow. k. 21 – Kulczyński Leon 1914 k. 23. – Külpe Oswald 1892 – 1899 (9) k. 24-37. Kupiec Polski, Kraków (podpis. [Ludwik] Szczepański) 1908 k. 38. – Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego we Lwowie (podpis. [Stanisław] Sobiński) 1926 k. 39. – Kuratorium Okręgu Szkolnego Wołyńskiego, Równe 1923 k. 40. – Kuratowski Kazimierz 1930-1932 (2) k. 51-42. Kurjer Lwowski 1926 k. 43. – Kwietniewski K[azimierz] 1921 k. 44; odpow. k. 45. – Lahy J.M. (IV Conference Internationale de Psychotechnique, Paris) [1927] k. 46 (druk. zgłosz.). – Lam Stanisław 1916 k. 47-48. – Lampa Anton (Centralblatt für Volksbildungswesen, Wien) 1900 (2) k. 49-52. – Lange A[ntoni] [1912] k. 53. – Langfeld Herbert S. (Ninth International Congres of Psychology, Princeton) 1929 k. 54. – Lasswitz Kurd 1891 k. 55. – Lastens (?) Th. 1894 k. 56-57. – Lazarus [Moritz] 1891 k. 58. – Lechicka Jadwiga 1934 k. 59, załącz, imienny wykaz wizytatorów Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego k. 59r-v. – Ledóchowski [Włodzimierz Dionizy] 1898 k. 60-61. – Legiony Polskie. Pow. Komisaryat Wojsk, w Nowym Targu. Komenda Związków Strzeleckich Obwodu Podhalańskiego w Zakopanem 1914 k. 62 (pismo zaadresowane do K. Twardowskiego jako Komendanta Straży Obywatelskiej w Poroninie). – Leilair A. von 1891 k. 63. – Lelesz H. 1921-1922 (4) k. 64-72. – Leśniewski S[tanisław] 1912-1937 (21) k. 73-106 (na k. 92 podpis Tadeusza Kotarbińskiego); odpow. k. 80, 85. – Lévy-Bruhl [Lucien] (Revue Philosophique, Paris) 1928 k. 108, 111; odpow. k. 107, 109-110. – Lewicki Bolesław 1909-1917 (2) k. 112-115, załącz, list Witolda Lewickiego (?) k. 116-118; odpow. k. 113. – Lewicki Józef 1923 k. 119. – Lewkowicz Jakób 1908 – 1909 (5) k. 120-125. – Libański [Edmund] 1923 k. 126. – Librairie du Recueil Sirey, Paris 1934 k. 128; odpow. k. 127 – Liebert Arthur (Geselschaft Philosophie, Beograd) 1931-1937 (7) k. 129-140; odpow. k. 130, 132, 138-139. – Liga Pomocy Przemysłowej, Lwów (podpis, m.in. [Józef Olszewski]) 1908 k. 141. – Limbourg Maximillian 1893 k. 142-143, załącz, wyc. pras. – recenzja K. Twardowskiego Quaestionum Metaphusicarum.libri quinto… tegoż k. 144. – Lindenfeld Henryk 1911 k. 145- 146. – Lipińska M[elania] 1913 k. 147-148. – Lisowski Franciszek 1919 k. 149. – Loria S[tanisław] 1925 k. 150. – Lossky (Losskij) Nikołaj N. 1927 k. 151. – Loth Edward 1915 k. 152-153. – Lubomirski Andrzej 1923 k. 155-156; odpow. k. 154. – Lutman Roman (m.in. Instytut Śląski w Katowicach) 1928-1936 (9) k. 157-168; odpow. k. 158, 162, 166, 169.

Tom XX. Luto (listów 176, k. 220)

Lutosławski Wincenty 1895—1934 (161) k. 1-217, załącz, wykaz wykładów tegoż (k. 121-122) i kopia pisma do Senatu USB (k. 176), list A. Muraćko do tegoż (k. 219-220) oraz list Józefa Szczepańskiego do K. Twardowskiego k. 63v; odpow. k. 59, 61, 68v, 96-97, 106, 191, 208-209, 211-212, 214, 216, 218.

Tom XXI. Ł-Łub (listów 67, k. 106)

Łaszkiewicz Józef 1921 k. 1. – Łempicka Wanda 1914 (2) k. 2-5. – Łempicki S[tanisław] 1921-1932 (2) k. 6-10; odpow. k. 8. – Łempicki Zygmunt 1921 – 1936 (8) k. 11-21; odpow. k. 16-17, 20. – Łojek Franciszek 1915 k. 22. – Łopuszański Tadeusz (MWRiOP) 1908-1925 (13) k. 23-54; odpow. k. 39-40, 43, 48-51, 53. – Łubieński Zbigniew 1927-1936 (24) k. 55-105, załącz, list Ferdinanda Tönnies do tegoż oraz druk inf. Societas Hobbesiana in Kiel k. 93-95, 96; odpow. k. 76, 84, 88, 97-98, 104. – Łuburder (?) N. 1935 k. 106.

Tom XXII. Łuk (listów 98, k. 163)

Łukasiewicz Antoni 1910 k. 1-2. – Łukasiewicz Jan 1901 – 1937 (86) k. 3-163, załącz, zawiadomienie o ślubie z Reginą Barwińską (k.131), wykaz referatów wygł. w Tow. Nauk. Warsz. (k. 137) oraz spis prac tegoż k. 153; odpow. k. 98-99, 108-109, 121, 133, 135-136, 148, 151, 155v, 161.

Tom XXIII. Ły-Meh (listów 110, k. 145)

Łysakowski Adam 1918-1933 (12) k. 1-21; odpow. k. 17, 20. – Macmillan &. Bowes, Cambridge 1896 k. 22. – Macmillan &. Co Ltd., London 1896-1934 (2) k. 23-25; odpow. k. 24. – Madeyski [Jerzy] 1908 k. 26-27. – Majchrowicz [Franciszek] 1918-1919 (2) k. 29-31; odpow. k. 28. – Makowski Wacław 1927 (2) k. 32-35, załącz, protokół zebrania org. i projekt odezwy Komitetu uczczenia jubileuszu prof. Leona Petrażyckiego, Warszawa k. 36-40 – Malacinowie Jan i Maria 1925 k. 41-42. – Mally [Ernst] 1923-1924 (3) k. 43-45 – Manthey [Franciszek] 1927-1937 (17) k. 46-66; odpow. k. 48, 55. – Mańkowski [Bolesław] 1920-1921 (2) k. 67-69. – Marhold Carl Verlagsbuchhandlung, Halle 1930 (2) k. 70-71. – Mars Antoni 1915 k. 72. – Martinak [Eduard] 1903-1915 (2) k. 73-75. – Martius Goetz 1891 k. 76. – Marty Anton 1888-1896 (4) k. 77-81. – Masaryk Tomasz 1892 k. 82. – Massonius M[arian] 1902-1903 (3) k. 83-86. – [Matlachowski Bolesław] 1935 (2) k. 87-94. – Mazanowski Antoni 1908 k. 92, załącz, zaproszenie i program obchodu jubileuszu Tomasza Sołtysika k. 93-94. – Mazurkiewicz Władysław 1918 k. 95. – Mehlberg Henryk 1926-1936 (38) k. 96-144; odpow. k. 105, 117, 132, 134. – Mehlbergowa [Józefina] 1934 k. 145.

Tom XXIV. Mei-Mich (listów 139, k. 181)

Meiner Felix Verlagsbuchhandlung, Leipzig 1925-1934 (13) k. 1-22, załącz, zapow. wydaw. k. 6-7; odpow. k. 2, 4, 10, 13-14, 15v, 18, 19v, 20. – Meinong Alexius 1893-[1914] (18) k. 23-56. – Meinong D. 1921 k. 57. – Mendl 1908 k. 58. – Mendys Michał (MWRiOP) 1936 (2) k. 59-60, 69; odpow. k. 61-68, 70-72. – Metallman Joachim 1932 – 1937 (13) k. 73-86; odpow. k. 81 – Mękarski Stefan 1928 – 1929 (2) k. 87-89; odpow. k. 90. – Miaskowska Maria 1933-1935 (3) k. 91-94. – Michalski Konstanty 1920-1936 (9) k. 95-108; odpow. k. 98, 101, 105, 107, 109. – Michalski Stanisław (m.in. MWRiOP, Fundusz Kultury Narodowej) 1912-1937 (28) k. 110-179, załącz.: program zjazdu, kopie pism do Kasy im. Mianowskiego (k. 135, 119-124) i Aleksandry Krcekowej (145v), wykaz prac Franciszka Krceka (k. 144), recenzja K. Twardowskiego tłum. W.M. Kozłowskiego O rozumie ludzkim Johna Locke’a (k. 130-133) oraz wyc. pras. dot. Pawła Siwka k. 176r; odpow. k. 114, 126, 129, 139, 142-143, 148-150, 152-154, 556-157, 159, 161-167, 171-172, 174, 177-178, 180-181.

Tom XXV. Mik-Myś (listów 127, k, 166)

Mikeš, dr 1917 k, 1 (wizytówka). – Mikułowski-Pomorski [Józef] 1923 (2) k. 2, 6; odpow. k. 3-5, 7. – Milkowski Jan 1912 k. 8; odpow. k. 9. – (MWRiOP) Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (podpis, m.in. [Karol] Dawidowski, [Ignacy] Dzierżyński, Bolesław Kielski, Tadeusz Mikułowski, Bogdan Suchodolski) 1921-1936 (14) k. 10-34; odpow. k. 14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28v, 30-31, 33. – Minkowska Eugenia 1925 k. 35- 36. – Mirčuk (Mirtschuk) Ivan 1927-1930 (3) k. 37-42; odpow. k. 39, 43. – Mirski J[ózef] (pierwotne nazwisko: Kretz) (Biblioteka Tęczowa, wyd. Lwów) 1923 k. 44. – Mirtyński Zygmunt 1913 k. 45-48. – Mischke [Tadeusz Adam] [1916]—1920 (2) k. 49-54. – Missona K[azimierz] 1909 (6) k. 55-66; odpow. k. 60. – Młynarski Feliks 1920 k. 67. – Morawski Kazimierz (Komisja Historii Pedagogiki, Kraków) 1922 k. 68. – Morawski [Zdzisław] [1916] k. 69. – Moszyński Kazimierz 1925 k. 70-71. – Mryc Michał 1926 k. 72-73. – Münsterberg Hugo 1891 k. 74 (wizytówka). – Mycielski Jerzy 1894-1897 (6) k. 75-85. – Myćka Stanisław, Mazurkówna Anna 1930 k. 86-87; odpow. k. 88. – Mysłakowski Zygmunt 1929-1932 (3) k. 89-93; odpow. k. 92. – Myślicki Ignacy (do r. 1922 podpis.: I. Halpem) 1909-1935 (47) k. 94-166, załącz, druk. zawiadomienie o zmianie nazwiska (k. 122), inf. o Societas Spinozana Polonica w Warszawie (k. 159v, 166r), a także o Sekcji propedeutyki filozofii WTF (k. 145) oraz wyc. pras. k. 144; odpow. k. 112, 126, 129-130, 132, 137-138, 141, 143, 147,150, 153-154, 161, 163-164.

Tom XXVI. N-OI (listów 116, k. 160)

Naczelny Komitet Narodowy. Delegacya Lwów 1916 k. 1; odpow. k. 2. – Naczelny Komitet Opieki nad byłymi Legionistami oraz wdowami i siero­tami po poległych legionistach, Wiedeń (podpis. Leon Biliński, Ernest Habicht) 1915-1916 (2) k. 5, 7-8, załącz, odezwa do Rodaków z 29 IV 1915 r. k. 3-4; odpow. k. 6. – Nagy [Geza] 1925 (2) k. 9-12. – Natanson Władysław 1911 -1912 (4) k. 13-24, załącz, projekt listu do Benedykta Bornsteina k. 22; odpow. k. 16-18, 25-26. – Natorp [Paul] 1891 k. 27-30. – Nauka Polska, Warszawa (podpis. Stanisław Michalski) 1930-1932 (4) k. 31-35 odpow. k. 33v, 34. – Nawroczyński Bogdan (MWRiOP) 1920-1935 (20) k. 36-63; odpow. k. 44- 46, 54, 56. – Niemczycki Stanisław 1932 k. 64-65. – Niemojewski Andrzej 1921   k. 66. – Niemojewski Z. 1914 k. 67-68. – Nijhoff Martinus N.V. Boekhandel, Haag 1935 – 1936 (2) k. 69-71. – Nitowski Jan (Encyklopedia Wy­chowawcza, Warszawa) 1911-1918 (18) k. 72-98, załącz, dopisek Władysła­wa] Chodeckiego k. 81v-82r; odpow. k. 74-75, 92, 99. – [Nowicki AdamJ (Nowiny Wiedeńskie) 1908 – 1915 (2) k. 100-102. – Nusbaum-[Hilarowicz Józef] 1904 – 1915 (2) k. 103-105. – Oberhard Izydor G. 1912 k. 106-109. – Ochenkowski Andrzej 1914 k. 110-111. – Ochorowicz Julian [ 1904J—1908 (2) k. 112-115. – Oko Jan 1913 k. 116-117; odpow. k. 118. – Olejniczak Tadeusz 1915-1931 (35) k. 119-159 (na k. 125 list z 14 1 1921 pisany na odwrocie foto­grafii grupowej Ojców Zmartwychwstańców w Rzymie), załącz, harmonogram zajęć k. 128. – Olszewski Witold 1921 k. 160.

Tom XXVII. Op-Pa (listów 93, k. 131)

Opolski Stanisław 1915 (4) k. 1-6. – Opuszyński Karol 1908-1909 (4) k. 7-14. – Orłowski Bolesław 1918-1919 (2) k. 15-17. – Orzechowski 1916 k. 18-19. – Osiecki Wiktor 1902-1905 (5) k. 20-29. – Ossowska Maria [z Niedźwieckich] 1928-1935 (8) k. 32-43, załącz, list tejże do Danieli Gromskiej k. 44; odpow. k. 30-31, 41. – Ossowski Stanisław 1933-1935 (4) k. 45-48 – Pachucka Romana, Kuczalska-Reinschmit [Paulina] (Tymcz. Komitet org. Tow. gimnazjum klasycznego dla kobiet, Warszawa) 1909 k. 49-50. – PAN-Verlagsgeselschaft, Berlin 1933 k. 52; odpow. k. 51, 53. – Pannenkowa Irena [z Jawiców] 1923-1933 (3) k. 54-57. – Państwowy Bank Rolny. Oddział we Lwowie 1927 k. 58; odpow. k. 58v. – Papée [Fryderyk] 1909 k. 59. – Para­fia (Probostwo) w Hanaczowie 1927 k. 60. – Parczewska W. 1934 k. 61. – Parczewski Tomasz 1927-1931 (6) k. 62-70; odpow. k. 64, 66. – Pasławski Stefan 1915 k. 71-72. – Patronat nad Młodzieżą Rękodzielniczą we Lwowie (podpis. Jan Chorosz) 1930 (2) k. 73, 76, załącz, statut k. 74-75; odpow. k. 77. – Pawlicki Stefan 1896-1916 (25) k. 78-115. – Pawlikowski Jan 1901-1913 (6)  k. 116-128, załącz, odpis listu tegoż do Zarządu Uniwersytetu Ludowego im. Adama Mickiewicza w Krakowie k. 118-119. – Pazdro Zdzisław 1915-1916 (2) k. 129-130. – Pazurkiewicz Stanisław 1924 k. 131.

Tom XXVIII. Pe-Po (listów 117, k. 160)

Peano G[iuseppe] 1925-1930 (7) k. 1-7. – Pechnik A[leksander Józef] 1896-1897 (3) k. 8-12. – Peretiatkowicz Antoni 1914 k. 13. – Pernerstorfer [Engelbert] 1895 k. 14. – Pfeiffer Eduard Verlag für Orientalia v. Religionsgeschichte, Leipzig 1931 (2) k. 15-17; odpow. k. 16. – Phaidon-Verlag, Wien 1927   k. 18. – Phildius Eberhard b.d. k. 19 (wizytówka). – Philosophische Ge­selschaft an der Universitat zu Wien 1903-1936 (3) k. 20-23. – Piasecki Eu­geniusz 1908 – 1918 (3) k. 24-27. – Piątkowski K[azimierz] 1909 k. 28-29. – Pieter J[ózef] 1937 k. 30. – Piękoś Karol 1918 k. 31-32. – Piłat [Roman] 1904 k. 33-34. – Piłat Tadeusz 1922 k. 35. – Piltz Jan 1910 k. 36. – Pini Tadeusz (Nauka i Sztuka, Lwów) 1908-1936 (12) k. 37-57; odpow. k. 44, 56. – Placów­ka, Lwów 1919 k. 58. – Plenkiewicz Roman (Encyklopedia Wychowawcza, Warszawa) 1910 k. 59. – Podgórski Zygmunt 1908 k. 60-61. – Polska Aka­demia Umiejętności (Akademia Umiejętności), Kraków (podpis. Stanisław Kutrzeba, Józef Rydel, S[tanisław] Tarnowski, Bolesław Ulanowski) 1912-1937   (11) k. 62-87 (w tym zaproszenia na posiedź. AU), załącz, odpis listów J.N. Szumana (k. 65-70), referat-recenzja [Stanisława] Zaremby nt. Teoryi klas T. Czeżowskiego k. 74; odpow. k. 72, 76-77, 88. – Polska Komisja Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej, Warszawa (podpis. Karol Lutostański) 1927-1930 (7) k. 89-98; odpow. k. 96. – Polski Akademicki Komitet „Wzajemnej Pomocy” w Zakopanem 1917 k. 99; odpow. k. 99v. – Polski Kurs ekonomiczno społeczny N.K. N. w Wiedniu 1915 k. 100; odpow. k. 101. – Pol­ski Związek Muzyków Pedagogów we Lwowie (podpis. Adam Sołtys) 1930 k. 102. – Polski Związek Nauczycielski, Warszawa (podpis. Stanisław Kali­nowski) 1908 (2) k. 103-105; odpow. k. 104, 106. – Polskie Archiwum Wo­jenne, Kraków (podpis. Władysław Semkowicz) 1917 k. 107. – Polskie Towa­rzystwo Filologiczne, Lwów (podpis. Jerzy Kowalski) 1927 k. 108. – Polskie Towarzystwo Filozoficzne we Lwowie (podpis. Kazimierz Ajdukiewicz, Da­niela Gromska) 1916-1937 (5) k. 109-119 (k. 109-110 – adres na 50 lecie uro­dzin z 37 podpisami), załącz, druk. programu posiedzenia z 1910 r.(k. 120) i brulion przemówienia K. Twardowskiego na Jubileuszowe posiedzenie P.T.F. we Lwowie, 27 maja 1929 k. 111-113; odpow. k. 116, 118. – Polskie Towarzy­stwo Historyczne, Lwów (podpis. Marceli Handelsman) 1932 k. 121, załącz, druk. okólnik i instrukcja k. 122-124. – Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Lwów (podpis. R[emigiusz] Kwiatkowski) 1910-1914 (3) k. 125-128; odpow. k. 127. – Polskie Towarzystwo Pedagogiczne w Cieszynie (podpis. Bogusław Heczko) 1909-1923 (3) k. 129-137, załącz, druk. wykaz kursów (k. 130) i re­cenzja K. Twardowskiego broszury O doniosłości języka polskiego k. 135-136; odpow. k. 131, 134. – Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa (podpis. Tadeusz Czeżowski) 1922 k. 138. – Polskie Towarzystwo Psycho­techniczne, Warszawa (podpis. J[an] Wojciechowski) 1930 k. 139. – Pomoc dla Studentów w Europie. Federacja Wszechświatowa Akademików Chrześci­jańskich, Warszawa 1921 k. 140 (na k. 140v brulion listu K. Twardowskiego do rektoratu UJK). – Popielski L[eon] 1915 k. 141. – Poratyńska Zofia 1915 k. 142-143; odpow. k. 144. – Porębowicz Edward 1915 – 1932 (6) k. 145-155; odpow. k. 152. – Porzeziński [Wiktor] 1924 k. 156; odpow. k. 157. – Post [Nicolas] (Poselstwo Austriackie w Warszawie) 1923 (2) k. 158-159. – Postępski Władysław 1902 k. 160, załącz, naklejony wyc. pras. dot. K. Twardowskie­go k. 160r.

Tom XXIX. Pr-Ro (listów 118, k. 178)

Pręgowski Piotr 1900-1934 (10) k. 1-28, załącz, list Gebethner, Wolf Librairie, Paris do tegoż k. 27. – Przegląd Humanistyczny, Warszawa (podpis. [WiktorJ Wąsik) 1922-1924 (2) k. 29-30. – Przegląd Pedagogiczny, Warszawa (podpis. Henryk Galie) 1930 k. 31; odpow. k. 32. – Przegląd Współczesny, Kraków [1924] k. 33. – Przybyłowicz Wojciech 1926-1930 (3) k. 34-43, za­łącz. komunikat Komitetu Wydawniczego Podręczników Akademickich przy MWRiOP k. 39; odpow. k. 34-35, 38, 41-43. – Przysiecki Ludwik 1915-1921 (3)  k. 44—46. – Ptaśnik Jan 1925 k. 47. – Rabus [Leonhard] 1891 k. 48. – Ra­ciborski A[leksander] 1896-1917 (10) k. 49-67. – Rada Szkolna Okręgowa Miejska we Lwowie (podpis. [Leopold] Wołowicz) 1918 k. 68-69. – Radl E[manuel] (VIII International Congres de Philosophie, Praha) 1933-1934 (8) k. 70-87, załącz, odpis listu tegoż do W. Lutosławskiego k. 79; odpow. k. 71, 74- 75, 82-83, 85, 88. – Radlińska H[elena] (m in. Uniwerystet Ludowy im. Adama Mickiewicza w Krakowie) 1909-1916 (7) k. 89-99, załącz, prospekty wyd. k. 90-92; odpow. k. 93. – Radziszewski [Idzi] 1904-1905 (4) k. 100-108, za­łącz. wykaz czasopism k. 104. – Rataj [Maciej], marszałek Sejmu RP, 1924 k. 109-110. – Rehman Antoni 1912-1913 (5) k. 111-121; odpow. k. 117. – Rehmke [Johannes] 1891 k. 122.-Reich Emil 1915 k. 123-124; odpow. k. 125. – Reinhold Józef 1924 k. 126. – Reininger R[obert] 1929 k. 127. – Rencki Ro­man 1915 (2) k. 128-129; odpow. k. 130-131. – Révész G[eza] (Psychologisch Laboratorium der Universiteit van Amsterdam) 1934 (2) k. 132-133. – Revue Néo-Scolastiąue de Philosophie. Louvain (podpis. [Augustin] Mansion) 1923-1934  (2) k. 134—136, załącz, druk. inf. dot. Maurice de Wulfa k. 137-138; od­pow. k. 135, 136v. – Riehl [Aloys] 1891 k. 139; odpow. k. 140. – Riehl Anton S. 1912 k. 141. – Rittner Eduard b.d. k. 142 (wizytówka). – Rittner Tadeusz 1903 k. 143-144. – Rivain Jean (Academie Latine, Paris) 1932 (2) k. 145-146, załącz, prospekty wyd. k. 148-152; odpow. k. 147, 149v. – Rodkiewicz P. 1915 k. 153. – Rolié Michał 1925 k. 154. – Romanowski Juliusz 1926-1934 (6) k. 155-162 (na k. 156 dopisek Jadwigi Romanowskiej). – Romer Adam 1925, b.d. (3)  k. 163-165; odpow. k. 166. – Romer Eugeniusz [1914]—1918 (5) k. 167— 173. – Rosenfeld Edwin 1915 k. 174-175. – Rozenfeld K[arol] (późn. K. Roźkowski) 1918 k. 176; odpow. k. 177, 178.

 1. k.122 przedarta.

Tom XXX. Rubcz (listów 93, k. 122)

Rubczyński Witold 1899-1936 (77) k. 1-121, załącz, zaproszenie Koła Filozoficznego UJ na akademię dla uczczenia 40-lecia pracy tegoż k. 89; od­pow. k. 25, 28, 33-34, 58, 63, 66, 81-82, 92, 100, 109, 112-113, 117, 120, 122.

Tom XXXI. Rubi-Schl (listów 70, k. 89)

Rubin Edgar (Tenth International Congres of Psychology, Copenhagen) 1932 k. 1. – Rudniański Stefan 1931-1935 (4) k. 2-7; odpow. k. 4, 6, 8. – Ru­ge Arnold (Die Philosophie der Gegenwort, Heidelberg) 1912 (2) k. 9-10. – Reihsig  Hugo 1909 k. 11. – Rutkiewicz B[ohdan] 1922 k. 12-13. – Rut­kowska Eugenia 1923 (3) k. 14-18. – Rutski [Jan] 1929—1930 (2) k. 19-20. – Ruziewicz [Stanisław] 1921 (2) k. 21-23. – Rybicki Stanisław 1933 k. 24. – Rydygier [Ludwik] 1915-1916 (4) k. 25-33; odpow. k. 31. – Ryniewicz [Antoni] 1928 k. 34. – Saar Josef 1890-1917 (3) k. 35-38 (na k. 36 dopisek N.N.).- Salvisberg Paul von (Academische Revue; Hochschul-Nachrichten, Munchen) 1895-1904 (14) k. 39-62. – Samuelson Z. 1913 k. 63. – Šaunova Iza (m.in Slavische Rundschau, Praga) 1928-1934 (10) k. 64-76; odpow. k. 75. – Sawicki Jan Stella 1904 k. 77. – Sąd Okręgowy Karny we Lwowie 1923 k. 78. – Schaarschmidt [Karl] 1891 k. 79. – Schayer Stanisław 1926-1936 (6) k. 80-88; odpow. k, 82, 84, 87. – Schlenther Paul (Vossischen Zeitung, Berlin) 1896 k. 89.

Tom XXXII. Schm (listów 78, k. 191)

Schmidkunz Hans 1893-1917 (78) k. 1-191.

Tom XXXIII. Schmie-Sm (listów 114, k. 172)

Schmierer Zygmunt 1931 k. 1. – Schnopf H. J. 1915 k. 2. – Schnürer Franz 1896-1900 (5) k. 3-8 (na k. 6 reprod. portretu tegoż). – Scholz Heinrich 1932-1934 (6) k. 9-15; odpow. k. 14. – Schopenhauer-Geselschaft, Danzig (podpis. Arthur Siilzner, Hans Zint) 1927-1931 (3) k. 16-19, załącz, druk. inf. k. 17, 20; odpow. k. 19r, 21. – Schramm [Wiktor] 1917 k. 22. – Schreiber [Witold] 1909 k. 23 – Schuppe [Wilhelm] 1891 k. 25. – Schwann Hans 1927 k. 26. – Schwann L. Druckerei und Verlag, Dusseldorf 1930 k. 27. – Schwarz H[ermann] 1894—1895 (2) k. 28-30. – Sechehaye Albert 1932 k. 31. – Segal J[akub] 1913 k. 32. – Seibt Anton [1915] k. 33-34; odpow. k. 35-36. – Seibt von Ringenhart Gottfried 1917 k. 37. – Semkowicz Wł[adysław] 1920-1936 (4)   k. 38-44; odpow. k. 39, 42-43, 45-46. – Sędzimirowa Michalina [1915] k. 47-48. – Siedlecki Michał 1919 k. 49; odpow. k. 49r-v, – Siemiradzki [Józef], rektor UJK, 1923-1927 (2) k. 50-51. – Sieradzki Włodzimierz 1922-1933 (2) . 52-53. – Sierpiński W[acławJ 1919 k. 54. – Sigwart [Christoph] 1892 k. 55- 56. – Silberstein Ada 1910-1911, b.d. (7) k. 57-69. – Sinko Tadeusz 1910 (2) k. 70-73. – Siwecki Jerzy 1937 k. 74. – Siwek Paweł 1931 k. 75 (wizytówka).- Skarbiński Edmund 1926 k. 77, załącz, kopie listów K. Twardowskiego do Zdzisława Próchnickiego (Związkowy Bank Ziemski we Lwowie) k. 78-80; odpow. k. 77. – Skibniewski Stefan Leon 1935-1936 (4) k. 81-89; odpow. k. 83-84, 88. – Skibniewski Wiktor 1913-1914 (2) k. 90-91. – Skiwski J[an] E[mil] 1925 k. 92-95 (list otwarty do Ignacego Myślickiego). – Skokowski Zbigniew 1913—1929 (4) k. 96-108; odpow. k. 104. – Skorski (Skórski) Alek­sander 1894-1895 (14) k. 109-138. – Slavische Rundschau, Prag 1937 k. 139; odpow. k. 140. – Słomnicka Zofia 1908 k. 141-142. – Słoniewska H[elena] 1932   k. 143. – Słowo Polskie, Lwów (podpis, m.in. Stanisław Rossowski) 1900-1928 (2) k. 144-146. – Smoleńska Kazimiera 1918 k. 147-148.; odpow. k. 149. – Smolka Franciszek 1937 k. 150. – Smoluchowska Z[ofia] 1915 k. 151. Smoluchowski Maryan 1898-1917 (10) k. 152-172; odpow. k. 170.

Tom XXXIV. So-Stro (listów 109, k. 168)

Sochaniewicz Kazimierz Roman 1916 k. 1. – The Socicty of Applied Psychology, San Francisco (podpis. Warren Hilton) 1913 k. 2-4. – Society of Friends. Stowarzyszenie Przyjaciół. Angielsko-Amerykańska Misja niesienia pomocy Polsce, Warszawa (podpis. Elisabeth McHardy) 1921 k. 6, załącz, odpis pisma do rektoratu ULw.oraz list [Emanuela] Machek do K. Twardowskiego k. 7; odpow. k. 5 – Sokołowski S. 1917 k. 8-9 – Sokołowski Tadeusz 1922 k. 10-11.  – Sołtys Joachim 1908 k. 12-13. – [Sosnowska] Halina 1933 k. 14-15. – Sosnowski P[aweł] (Państwowy Instytut Pedagogiczny, Warszawa) 1919-1922 (11) k. 16-31, załącz, curriculum vitae Romana Bogdana Nawroczyńskiego i Lucjana Zarzyckiego oraz wykazy ich prac k. 24-27; odpow. k. 20, 22v. – Sośnicki Kazimierz 1909-1933 (11) k. 32-50; odpow. k. 48. – Spar-und Vorschuss-Konsortium, Wiener-Neustadt 1911 k. 51. – Speyer & Peters Bu chhandlung und Antiquariat, Berlin 1902 (3) k. 52-54 – Spitta Heinrich 1892 k. 55. – Spitzer Hugo 1891 k. 56. – Spółka Pedagogiczna, Poznań (podpis. Pawłowski) 1922 k. 57. – Sroczyński Karol W. 1913 k. 58-59. – Stadtkommando in Lemberg 1917 k. 60. – Stahl Leonard 1922 k. 62; odpow. k. 61 (na k. 61v pismo Akcyjnego Banku Hipotecznego we Lwowie do K. Twardowskiego). – Stamm E[dward] 1916 (3) k. 63-67. – Starzyński St[anisław] 1901-1914 (9) k. 68-78. – Stefanowicz Antoni 1926 k. 79. – Stein Arthur (Archiv für Geschichte der Philosophie, Bem) 1930—1931 (2) k. 80, 82; odpow. k. 81, 83. – Stein Ludwig 1895-1928 (3) k. 84-86. – Steinthal [Heymann Heinrich] 1891 k. 87. – Steinberg W[itold] 1934 (2) k. 88-91. – Sterling Wł[adysław] 1931 k. 92. –  Stern Wilhelm 1900 k. 93. – Sterneck R[obert] von 1903 (2) k. 94-97. – Sternerg S. 1902 k. 98. – Sttigbauer Adam 1908-1916 (16) k. 99-133, załącz, klepsydra tegoż k, 134. – Stohr Adolf 1891 k. 135. – Stowarzyszenie Chrześcijańsko-Narodowe Nauczycielstwa Szkól Powszechnych, Warszawa (podpis. [Michał Siciński]) 1929 k. 136. – Stowarzyszenie Kształcącej się Młodzieży „Wspólna Sprawa”, Lwów (podpis, m.in. [Józef] Ekkert) 1904 k. 137-138. – Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa (podpis. P[aweł] So­snowski, J[ózef] Stypiński) 1911 k. 139. – Stożek [Włodzimierz] 1927 k. 141- 142; odpow. k. 140. – Straszewski M[aurycyJ 1895-1903 (2) k. 143-145. – Strenger Henryk 1911-1914 (7) k. 146-162, załącz, wyc. pras. o śmierci tegoż k. 163. – Strengerowa Elżbieta 1914 k. 164-165. – Stroński Stanisław 1904 (2) k. 166-168.

Tom XXXV. Stru-Szyb (listów 121, k. 178)

Strumiłło Tadeusz 1912-1936 (27) k. 1-38; odpow. k. 15. – Strümpell Ludwig 1891 k. 39. –Struve Henryk 1896-1911 (38) k. 40-110; odpow. k. 48-49,   52-53, 82-83. – Struve Marja 1911-1912 (2) k. 111-113. – Strużewski Ksawery (Warszawska Szkoła Handlowa) 1909—1910 (5) k. 114-124, załącz, wzór pisma tegoż do K. K. Ministerium [für Kultus Unterricht] k. 119-120; odpow. k. 115-116. – Strycharski [Ignacy] 1915 k. 125. – Stumpf [Carl] 1891-1928 (5) k. 126-132. – Suchorzewska Janina z Kiersnowskich 1935 k. 134-135; odpow. k. 133, 136. – Suchowiak Jan 1914 k. 137. – Surkow An­drzej 1937 k. 138; odpow. k. 139. – Syroczyński L[eon] 1915 k. 140. – Szcze­pański Józef (Szkoła Handlowa we Włocławku) 1910 k. 141. – Szczudłowski Józef 1929 k. 142-143. Szkoła, Warszawa (podpis. [Michał] Siciński) 1925 k. 144. – Szkoła Polska, Lublin (podpis. Stefan Plewiński) 1916 k. 145. – Szober Stanisław 1921-1922 (6) k. 146-155; odpow. k. 152. – Szpilman J[ózef] 1917 k. 156 (wizytówka). – Szreter J[erzy] 1913 (3) k. 157-159. – Sztampke Maria 1931  k. 160. – Szuman Stefan 1935 k. 161. – Szumowski Władysław 1923-1935   (8) k. 162-171. – Szybalska Zofia 1913 (2) k. 172-174. – Szybiński Adolf [1915] k. 175-178.

Tom XXXVI. Szyc (listów 118, k. 250)

Szycówna Aniela 1899—1921 (116) k. 2-250; odpow. k. 1, 130-131.

Tom XXXVII. Szyd-Tat (listów 138, k. 182)

Szydelski [Szczepan] (Fundusz Zapomogowy Polskiej Młodzieży Aka­demickiej, Lwów) 1921-1932 (6) k. 1-9. – Świat, red. Warszawa (podpis. Ste­fan Krzywoszewski, A[ntoni] Chołoniewski) 1912 k. 10; odpow. k. 11. – Świeżawski Stefan 1928 k. 12. – Święcicki Hilary 1899 (2) k. 13-17. – Świtkowski Józef 1922 k. 18. – Tarski Alfred 1933-1937 (4) k. 19-22. – Tatarkiewicz Władysław 1912-1937 (99) k. 23-181; odpow. k. 35-36, 39, 54-57, 82, 85, 88, 97, 99, 102, 104, 109, 114, 130-131, 140, 142, 144, 157, 168, 170, 173, 176- 167, 180, 182.

Tom XXXVIII. Tau-Tret (listów 124, k. 179)

Taussig-Akademisches Antiquariat, Prag 1927 k. 1. – Taylor Millicent (University of Bristol) 1920-1935 (19) k. 2-58; odpow. k. 3, 23-25, 31, 35-36, 40-41, 48-49, 54, 59-60. – Tenner Roman 1926 k. 61, załącz, kopia pisma tegoż do UJK i wykaz wykładów lektora Juliusza Tennera k. 62-64. – Teodorowicz Józef 1903-1915 (2) k. 65-69. – Theresianische Akademie, Wien 1935 k. 71; odpow. do uczestników koleżeńskiego zjazdu w Wiedniu z okazji 50- lecia matury z inf. o karierze naukowej k. 70, 72-74.- Till Ernest 1894-1926 (6) k. 75-82. – Till St[anisław] 1927 k. 83. – Tomiczek Stanisław 1927 k. 84. – Tomkowicz St[anisław] (Czas, Kraków) 1893-1894 (2) k. 85-87. – Tommay M. de 1904 k. 88. – Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej, Kraków (podpis. Oswald Balzer) 1917 k. 89. – Towarzystwo Domu Zdrowia uczącej się młodzieży polskiej „Pomoc Bratnia” w Zakopanem 1921 k. 90. – Towarzy­stwo Kultury Akademickiej, Lwów (podpis. Z[ygmunt] Czerny) 1932 k. 91; odpow. k. 92. – Towarzystwo Ludoznawcze we Lwowie (podpis. [AntoniJ Kalina) 1901 k. 93. – Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, Warszawa (podpis. Franciszek Oziębło, Wacław Sierpiński, P[aweł] Sosnowski) 1920-1930 (5) k. 94-99, załącz, druk. Poufne zasady ustrojowe władz szkol­nych. k. 98; odpow. k. 94v. – Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych we Lwowie (podpis. A[leksander] Frąckiewicz, [AntoniJ Kalina, Henryk Kopia) 1901—1917 (7) k. 100-109; odpow. k. 103, 108, 109v. – Towarzystwo Nauko­we we Lwowie (podpis. Wł[adysław] Abraham, [Oswald] Balzer, P[rzemysław] Dąbkowski, Jan Ptaśnik) 1923-1937 (4) k. 110-113. – Towarzystwo Polskiego Instytutu Pedagogicznego w Krakowie (podpis. Helena Radlińska, Zofia Szybalska) 1914 k. 114; odpow. k. 115. – Towarzystwo Prawnicze we Lwowie 1909   k. 116. – Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu 1910 k. 117; od­pow. k. 118. – Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, Komitet Organizacyjny, Lwów 1926 k. 119 (powiel.). – Towarzystwo Szkoły Ludowej. Zarząd Głów­ny, Lwów (podpis. Stefan Uhma) 1932 k. 120, załącz, druk zgłoszenia człon­kowstwa XI Koła im. Adama Mickiwicza we Lwowie k. 121; odpow. k. 121 v. – Towarzystwo Szkoły Ludowej w Czemiowcach (podpis. [Alfred] Halban, F[ranciszek] Charwat) 1904 k. 122. – Towarzystwo Wyższych Kursów Waka­cyjnych, Kraków (podpis. Ludwik Rajchman) 1904 (10) k. 123-133, załącz, odezwa k. 125. – Treter Mieczysław (m.in. Tow. Szerzenia Sztuki Polskiej wśród obcych, Warszawa) 1913-1937 (34) k. 134-179, (na k. 150, 151 v, 155v, 159v dopiski Szober-Treterowej).

Tom XXXIX. Trex-U (listów 105, k. 160)

Trexler Wilhelm 1929 k. 1. – Türk Filip 1930 k. 2. – Twardowski Bo­lesław 1923-1937 (13) k. 6-22; odpow. k. 3-5, 19-20. – Tygodnik Ilustrowa­ny, Warszawa (podpis. Stanisław Lam) 1922 (2) k. 23-24. – Tymowski Witold Sas 1921-1923 (7) k. 25-37, załącz, klepsydra tegoż k. 38. – Ueberhorst [Karl] 1891 k. 39. – Ujejski Józef 1930-1936 (5) k. 40-44. – Uklejska Marja 1921-1936   (7) k. 45-60. – Ulanowski Bolesław 1912—1915 (2) k. 61-63; odpow. k. 62, 64. – Ulaszyn Henryk 1921-1935 (9) k. 65-79; odpow. k. 78. – Umschweif Juliusz 1932 k. 80. – Universitat Friedrich Wilhelms in Berlin, Philosophische Fakultat 1929 k. 81. – Universität in Münster, Philosophische und Naturwissenschafftliche Fakultät 1929 k. 82 – University of Cambridge (podpis. [John Maynard] Keynes) 1913 k. 83, załącz, potwierdzenie wpłaty przez K. Twardowskiego na James Wardportrait Fund k. 84. – Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, Wydział Filozoficzny (podpis. [Stanisław] Tołłoczko) 1919 k. 85; odpow k. 86. – Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozoficzny 1919 k. 87. – Uphues Goswin 1894-1904 (41) k. 88-159; odpow. k. 150, 154. – Utitz Emil 1935  k. 160.

Tom XL. V-Wert (listów 101, k. 140)

Vaihinger H[ans] (Kantstudien, Halle) 1891-1903 (7) k. 1-8, załącz, druki reklam, k. 9-10. – Verein Deutsche Mittelschule in Graz (podpis. Artur Ledl, Georg Weihenbach) 1909 k. 11. – Verlag Styria in Graz 1933 k. 12, za­łącz. oferta wydawn. k. 13. – Verlagsbuchhandlung Philipp Reclam, Leipzig 1930 k. 14. – Vogel Aleksander (Kasyno i Koło Literacko Artystyczne we Lwowie) 1916-1917 (2) k. 15-16; odpow. k. 17. – Vojinovič Bronislav 1922-1923 (2) k. 18-24; odpow. k. 22. – Wagner E.L 1915 k. 25-26. – Wagner Günther Zweigfabrik, Danzing 1931 k. 28; odpow. k. 27, 29. – Wahle Richard 1891 k. 30 (wizytówka). – Wais Kazimierz, rektor UJK, 1917-1918 (3) k. 32- 35; odpow. k. 31. – Wallaschck [Richard] 1892 k. 36. – Warszawski Instytut Filozoficzny (podpis. Jan Łukasiewicz) 1922 k. 37. – Wartenberg Mścislaw 1901- 1930 (57) k. 38-124; odpow. k. 92, 94, 115, 118-119, 121-122. – Wasi­lewski Zygmunt 1912 k. 125. – Wayda J. 1926 k. 126. – Waygart Jan (Woj­skowa Kontrola Generalna, Warszawa 1923 k. 127. – Weiner Gisela 1915 k. 128 (także 11 innych podpisów). – Weltsch Felix 1913 k. 129. – Werner Anna 1913 k. 130-131. – Werner R[ichard] M[aria] 1900-1910 (5) k. 132-139. – Wertheimer [Max] 1928 k. 140.

Tom XLI. Wery (listów 147, k. 220)

Weryho Władysław 1897-1915 (124) k. 1-219; załącz.: odpis listu [Władysława] Heinricha do tegoż (k. 213), wyc. pras. oraz ulotka inf. o konkur­sie org. przez Przegląd Filozoficzny (k. 56, 65-66), druk. inf. o firmie J. Kosiakiewicza i S-ka w Warszawie (k. 152), a także wyc.pras. dot. K. Twardowskie­go k. 153; odpow. k. 17, 32, 103, 106-107, 1 12, 150, 154, 157-158, 170, 175- 176, 183-184, 187, 191-192, 195,197, 202-203,209-212,220.

Tom XLII. Wcy-Witw. T. (listów 57, k. 92)

Weyberg Zygmunt 1917-1921 (3) k. 1-3. – Wiadomości Literackie, Warszawa (podpis. [Mieczysław Grydzewski]) 1928 k. 4. – Widnokręgi, Lwów (podpis. Bronisław Biegeleisen) [1910] k. 5-6; odpow. k. 7. – Wiedeński Kuryer Polski (podpis. Jerzy Konarski) 1915 k. 8. – Wiegner Adam 1930-1935 (15) k. 9-41.; odpow. k. 19-20, 28-29, – Wiek Nowy, Lwów 1909 k. 42. – Wieleżyńska Julia [z d. Dickstein] 1934-1937 (3) k. 43-46; odpow. k. 44. – Wierczyński Stefan Vrtel 1919 k, 47-48. – Wierzbicki W. (Okręgowa Komisja Oszczędnościowa, Lwów) 1925 k. 49. – Willy [Rudolf] 1891 k. 50. – Wirth Wilhelm 1929 k. 51. – Wirtinger, prof. 1915 k. 52, załącz, koperta z pieczęcią: cenzurowana k. 53. – Witasek S[tefan] 1903 k. 54. – Witkiewicz Stanisław Ignacy (Witkacy) 1921-1936 (4) k. 55-60. – Witwicki Tadeusz 1923-1932 (14) k. 62-92; odpow. k. 68, 77, 82.

Tom XLIII. Witw. Wł. (listów 231, k. 405)

Cz. 1: 1902 – 1925 k. 1-210

Cz. 2: 1926 – 1937 k. 211-405

Witwicki Władysław 1902-1937 (212) k. 1-397 (życzenia podpisane także w imieniu Heleny Witwickiej [z Dubieńskich]), załącz, list [Ryszarda] Ganszyńca (k. 145) i odbitka Rocznika Tow. Naukowego Warszawskiego z bio­gramem i wykazem prac tegoż (k. 352) oraz fotografie modeli brył (szt.8) k. 398-405; odpow. k. 83, 86, 230, 234-235, 276-278, 282-283, 301, 315, 340, 343, 347, 354, 361-362,369, 373-373, 381-382, 389, 392-393.

Zespół listów Władysława Witwickiego wyróżnia piękna, stylizowana forma gra­ficzna i gatunek papieru {np. k. 68-79).

Tom XLIV. Wiz-Zawil (listów 79, k. 129)

Wize Kazimierz 1927 k. 2; odpow. k. 1,3. – Wojciechowski Zygmunt 1925-1931 (5) k. 4-13, załącz, klepsydra Konstantego Wojciechowskiego k. 14; odpow. k. 8. – Wojdakowski Aleksander Józef 1915 k. 15. – Wolff E[manuel] 1908 (3) k. 16-21. – Wolff Johann 1892 k. 22. – Wolska Wacławowa 1922 k. 23. – Wolski Wacław 1920 (3) k. 24-27, załącz, klepsydra tegoż k. 28. – Wój­cicki [Zygmunt] 1916 k. 29. – Wójcikówna [późn. Kenprulian| Bronisława 1923-1932 (3) k. 30-32. – Wójcikówna Jadwiga 1923 k. 33. – Wróblewski S. 1928   k. 34. – Wróblewski Waleryan 1914 k. 35-37. – Wrzosek Adam [Jan] (m.in. MWRiOP) 1909-1920 (4) k. 38-56; odpow. k. 40-45, 50-53, 57-59. – Wulf Maurice de [1934] k. 60 (wizytówka), załącz, druk manifestu tegoż k. 61- 62. – Wyczółkowska Anna [ 1921 ]-1922 (3) k. 63-69; odpow. k. 67. – Wy­dawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Lwowie 1922 k. 70. – Wytyczak Leon 1931 k. 71. – Zabielski Stanisław 1909-1915 (4) k. 72- 77. – Zachariewicz Julian 1909-1925 (4) k. 78-84; odpow. k. 83. – Zagajew­ski [Karol] 1915—1933 (2) k. 85-86. – Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Lwowie (podpis. [Ludwik] Bemacki 1928 k. 87. – Zakrzewski Ignacy (podpis. „Żegota”) 1913-[ 1929] (9) k. 88-106, załącz, list K. Kamieniobrodzkiego do tegoż i K. Twardowskiego k. 90-91, 9Iv; odpow. k. 104. – Zakrzewski St. 1920 k. 107-108. – Zaleski W[acław] 1896-1913 (2) k. 109-111. – Zamorski Jan 1908 k. 112-113. – Zarząd Dóbr Akademji Umiejętności, Huwniki 1928 k. 114-115. – Zarząd Powszechnych Wykładów Uniwersyteckich i Poli­technicznych, Lwów (podpis. Leon Kozłowski) 1925 k. 116. – Zarzecki [Lucjan] 1909-1921 (5) k. 117-127; odpow. k. 125. – Zawiliński R[oman] 1908 k. 128; odpow. k. 129.

Tom XLV. Zawir (listów 94, k. 172)

Zawirski Kazimierz 1932 k. 1-2. – Zawirski Zygmunt 1909-1937 (90) k. 3-172; odpow. k. 64, 79, 157.

Tom XLVI. Zdz-Ż, N.N. (listów 88, k. 114)

Zdziarski Stanisław 1913 k. 1. – Zembrzuska Wanda 1913 k. 2. – Zentralstelle der für die Flüchtlinge aus Galizien und der Bukowina, Wien 1915 k.3.  – Zieleńczyk Adam 1923-1935 (4) k. 4-7. – Zieliński Tadeusz 1930 k. 8, załącz, adres z okazji 50-lecia doktoratu tegoż k. 9-10. – Zipper-Pflaum Hele­na (Jewish National and University Library, Jerusalem) 1928 k. 11; odpow. k.12.  – Zjazd, III Polski Zjazd Filozoficzny w Krakowie (podpis. Marian Heitzman, Witold Rubczyński) 1936 (2) k. 14-16; odpow. k. 13.- Zjednoczenie Pracowników Niewidomych RP w Warszawie 1928 (2) k. 17-19; odpow. k. 18, 20. – Znamierowski Czesław 1921-1936 (14) k. 21-47; odpow. k. 31, 34, 37, 40, 43. – Znaniecki Florjan 1927 k. 48. – Znani Alex. 1915 k. 49-50. – Zoll Fryderyk 1916 k. 51-52. – Zuber Juliusz 1904 k. 53-54. – Zuber Rudolf 1896 k. 55-56. – Związek Gospodarczy profesorów Uniwersytetu i Akademii We­terynaryjnej, Rada Nadzorcza we Lwowie (podpis, m.in. Adam Gerstman, Włodzimierz Kulczycki) 1920 k. 58-59; odpow. k. 57. – Związek Naukowo – Literacki, Lwów (podpis. [ZygmuntJ Wasilewski]) 1904 k. 60. – Związek Naukowo – Literacki im. J. Słowackiego w Stanisławowie (podpis. Maryan Piętkiewicz, Tadeusz Czapczyński) 1912-1913 (2) k. 61-62. – Związek Polskich Towarzystw Naukowych, Lwów (podpis. Witold Nowicki, Stanisław Rybicki) 1923-1935 (11) k. 63-78, załącz, kopie listów do Kasy im. Mianowskiego i Walerego Sławka (k. 70-72, 79), spis imienny składu zarządu oraz spis towa­rzystw należących do Związku k. 69, 80; odpow. k. 65, 73v, 74v, 76. – Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkól Powszechnych. Zarząd Wakacyjnych Kursów Uniwersyteckich, Kraków (podpis, m.in. [Henryk] Rowid) 1921 (3) k. 81-83. – Zydler Jan (7-klasowa Szkoła Realna imienia Staszica w Warszawie) 1909-1910   (3) k. 84-86. – Żebrowska Maria [z d. Skrzywan] 1929 – 1930 (3) k. 87- 89 (na k. 87 także podpis Janiny Budkiewicz). – Żebrowski Władysław 1909 k. 90-91. – Żelechowski Jerzy 1914 k. 92. – Żłobicki W[ładysław] 1923 k. 93. – Żórawski Kazimierz 1923 k. 94-95. – Życie, Kraków (podpis. Artur Górski, Alfred Wysocki) 1898 (2) k. 96-98. – Zbiorowe życzenia z podpisami aktual­nych i byłych uczniów 1910-1934 (6) k. 99-105. – N.N. 1926-1932 (2) k. 106-109, ankieta personalna k. 110.

Nadto druki: zawiadomienie Alfreda Freiherra i Karla Glossy o rozpo­częciu wydawania w Wiedniu Österreichische Rundschau, klepsydra Kazimie­rza Dreasa, 1904 – 1918 (szt. 3) k. 111-114.

Prawdopodobnie całość korespondencji była pierwotnie ułożona w skoroszytach latami. Duża część ma adnotacje ręką K. Twardowskiego o dacie otrzymania listu i odpowiedzi, załączone są też liczne odcinki dowodów ich nadania. Daty roczne listów niedatowanych i inne ustalone dane w opisie podano w nawiasach prostokątnych.

Znajdujące się wśród korespondencji bruliony odpowiedzi, a także nieliczne li­sty, K. Twardowskiego zaznaczono w opisie pogrubioną czcionką (odpow.), wyróżni­kiem zaś obu tych form jest numeracja kart w odniesieniu do listów nadawcy.

Wszystkie listy były przedziurkowane.

 1. Bruliony i odpisy listów K. Twardowskiego (47) do osób nie wystę­pujących w p. 1:

Abraham Władysław 1927 k. 1. – Bartel Kazimierz 1927 k. 2-3. – Brustvo Slovenskich profesorjev v Ljubljanie 1909 k. 4. – Camovale Louigi 1925 k. 5. – Chlamtacz Marceli 1916 k. 6. – Czołowski Aleksander Sas 1927 k. 7. – Filomata, red. Lwów 1931 k. 8. – [Flatau Michał Stanisław] 1909 k. 9. – Gazeta Poranna, red. Lwów 1922 k. 10. – Głos Narodu, red. Kraków 1921 k. 11. – Grabski Stanisław 1925 (3) k. 12-17. – Haigh W.E. 1921 k. 18-19. – Henriquez Rene 1932 k. 20. – Jaworski Władysław Leopold 1916 k. 21. – Kasznica [Stanisław], rektor Uniw. Pozn., 1931 k. 22-23. – Krzowski Paweł 1930 k. 24. – Kuszowa 1914 k. 25. – Linde M. 1915 k. 26. – Meyers Charles S. (National Institute of łndustrial Psychology of Great Britain, London) 1925 k. 27. – Miej­skie Zakłady Elektryczne we Lwowie 1933 k. 28. – K. K. Ministerium [fur Kultus UnterrichtJ, Wien 1911 k. 29. – Murchison Carl 1925 k. 30. – Muzeum Podolskie w Tarnopolu 1930 k. 31. – Nowicki [WitoldJ 1924 k. 32. – Ostrowski Aleksander 1915 k. 33. – [Podlacha Władysław], dziekan UW 1930 k. 34. – Polska Akademia Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny, Kraków 1936   k. 35. – Poznańskie Towarzystwo Filozoficzne 1930 k. 36. – Richter Izy­dor 1936 k. 37. – Rutowska Tadeuszowa [Jadwiga z Bogdańskich] 1922 k. 38, załącz, druk. zaproszenie na obiad (1917) k. 39. – Serini K[arol] 1930 (3) k. 40- 42. – Telders B.M. 1934 k. 43. – Towarzystwo Politechniczne we Lwowie 1919 k. 44. – Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu 1916 k. 45. – Towarzystwo Rygoryzantów, Lwów 1929 k. 46. – Towarzystwo Żydowskich Studentów Filo­zofii we Lwowie 1929 k. 47. – Universita di Palermo 1925 k. 48, załącz, nekro­log Alessandro Bonucci k. 49. – Uniwersytet we Lwowie 1916-1919 (2) k. 50- 51. – Uniwersytet Warszawski. Rektor [Gustaw Przychocki] i Senat 1929 k. 52 (podziękowanie za nadanie tyt. doktora honoris causa).Wróblewska J. 1915 (2) k. 53-54. – Zaks. T. Wytwórnia Łóżek Metalowych we Lwowie 1928 k. 55.

Ponadto:

 1. Listy do Juliusza Twardowskiego (brata Kazimierza) od następują­cych: Campbell I.F.F. 1915 k. 56. – Skałkowski [Adam Mieczysław] 1915 k. 57-58.

 1. Rjęz., 1929-1938 ., 34 x 21 cm i mniej, rps, masz., druk. , listów 314, 3 tomy, k. 134+150+152 +23

Korespondencja Ruchu Filozoficznego

 1. Listy do K. Twardowskiego od następujących:

Tom I. A-H (listów 104, k. 134)

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen 1932-1936   (6) k. 1-6, załącz, zapow. wyd. k. 8-13; odpow. k. 1v, 5v, 7. – Barth Johann Ambrosius. Verlagsbuchhandlungen, Leipzig 1936 k. 14; odpow. k. 15. – Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München 1936 k. 16 – Biblioteka Narodowa w Warszawie (podpis, m.in. J[ózef] Grycz) 1931-1937 (2) k. 17-18; odpow. k. 19 – Biblioteka Uniwersytecka we Lwowie 1930 k. 20-21. – Biblioteka Wyż­szej Szkoły Handlowej w Warszawie 1933 k. 22. – Błachowski Stefan 1930 k. 23; odpow. k. 24. – Budkiewiczówna Janina 1932-1935 (3) k. 27-31; odpow. k. 25-26, 28. – Calve’sche J.G. Universitäts-Buchhandiung, Prag 1934 k. 32. – Cohn 1934 k. 33. – Colin Armand Librairie, Paris 1930-1931 (2) k. 35, 37; odpow. k. 34, 36, 38. – Congres International d’Education Morale, Paris 1930 k. 40, załącz, druk. zgłoszenia k. 41-42; odpow. k. 39. – Dom Książki Polskiej, Warszawa 1930 k. 43. – Drukarnia, Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwo­wie 1932 k. 44. – Editions Spes, Paris 1930 k. 46; odpow. k. 45. – Elzenberg Henryk 1930-[ 1935] (5) k. 47-55; odpow. k. 50, 53. – Filozofówna [późn. Schiller] Irena 1935 k. 56. – Foerster Fr. Kommissions-buchhandlung, Leipzig 1930   k. 57. – Francke A.G. Verlag, Bem 1934 k. 58. – Frauenglas Edward 1935 k. 60; odpow. oryg. k. 59 – Gebethner i Wolf, Warszawa 1929 k. 61. – Gerold u. Co, Universitätatsbuchhandler, Wien 1932 k. 62. – Goral Władysław 1933-1934 (4) k. 63-69; odpow. k. 67, 68. – Gościcki [Tadeusz] 1933-1937 (2) k. 70-72; odpow. k. 71. – Goupil-Vardon André 1937 k. 73-74. – Heizman Marian 1932-1936 (6) k. 75-93, załącz, materiały do artykułu o III Zjeździe Filozoficznym w Krakowie k. 79-85; odpow. k. 86, 89, 90-91, 94. – Her­der u. Co G.M.B.H Verlagsbuchhandlung, Freiburg 1932-1933 (2) k. 95-96, załącz, druki rekl. k. 97-100; odpow. k. 95v. – Hirzel S. Verlagsbuchhandlung, Leipzig 1932—1935 (6) k. 101-106. — Hosiasson-Lindenbaumowa Janina 1931-1937 (12) k. 107-131, załącz kopia listu Danieli Gromskiej do tejże k. 133; odpow. k. 111—112, 115, 118, 121, 124, 130, 132. – Humanidades, La Plata 1930 k. 134.

Tom II. I-S (listów 115, k. 150

Istituto di Studi Romani, Roma 1934 k. 1, załącz, druki k. 2-4. – Jewish National and University Library, Jerusalem 1934 k. 5. – Koło Filozoficzne stud. Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (podpis. Andrzej Lewicki) 1933  k. 8, załącz, protokół posiedzenia i zagajenie Zygmunta Schmierera (1930) k. 9-12; odpow. k. 6-7. – Koło Filozoficzne stud. Uniwersytetu Stefana Bato­rego w Wilnie 1937 k. 13. – Komitet Tow. Czytelni Ludowych, Witkowo 1930 k. 14. – Kwartalnik Filozoficzny, Kraków 1929 k. 15. – Lande Jerzy 1935 k. 16. – Legia Inwalidów Wojsk Polskich. 1 Loteria Fantowa, Warszawa 1931 (2) k. 17-18; odpow, k. 19. – Leja [Franciszek] (Kongres Matematyków Krajów Słowiańskich w Warszawie) 1930 k. 20; odpow. k. 21. – Librairie Philosophique J. Vrin, Paris 1933 k. 23; odpow. k. 22. – Marchołt, red. Warszawa 1935   k, 24; odpow. k. 25. – The Modern Thinker, New York (podpis. Julie Goldwyn), 1935 k. 26, załącz, druk reki. k. 28; odpow. k. 27. – Neue Freie Presse, Wien 1930 k. 29. – Niemeyer Max Verlag, Halle 1932 (3) k. 30-33, załącz, druk. potwierdź, wysł. książek do recenzji k. 36-45; odpow. k. 32, 34- 35. – Pisz Adam 1929-1932 (4) k. 46-50; odpow. k. 47, 48v. – Plewak Zyg­munt 1929 (2) k. 51-54; odpow. k. 53. – Polski Związek Wydawców Dzienni­ków i Czasopism, Warszawa (podpis. [Stanisław Kuzik]) 1933 k. 55. – Prager Rundschau 1933 k. 56. – Rada Organizacyjna Polaków z Zagranicy, War­szawa 1934 k. 57; odpow. k. 57v, – Radlow Waldemar 1937 k. 58-59; odpow. k. 60. – Rivista di Filosofia, Milano 1934 k. 61. – Rossbacher Heinrich 1936 k. 62; odpow. k. 62v. – Scientia, Milano (podpis. Paolo Bonetti) 1931-1934 (5) k. 66-79, załącz, zaproszenie Eugenio Rignano i druk reki. k. 63, 70; odpow. k. 64, 65, 71, 73, 76-77, 80. – Sikorski W. 1935 (2) k. 81-82, – Sobeski M[ichał] 1932-1936 (8) k. 84-93; odpow. k. 83, 85, 87, 92v. – Sobociński Bo­lesław 1931-1937 (7) k. 94-106, załącz, sprawozdanie z Sekcji logicznej WTF k. 96-98; odpow. k. 99. – Société Française de Philosophie, Paris (podpis. Emile Brehier 1935 k. 107; odpow. k. 107r. – Stendig S. 1933 k. 108; odpow. k. 109. – Szmulewicz Ferdynand 1930 1931 (5) k. 110-117; odpow. k. 111, 114. – Sztejn Witold 1930 k. 118; odpow. k. 119. – Sztejnbarg Dina [późn. Janina Kotarbińska] 1931-1937 (13) k. 120-136, załącz, druk: Konkurs na roz­prawą filozoficzną podpis, także Jerzego Kreczmara k. 132; odpow. k. 122, 128, 134. – Szuman J.N. 1932 (2) k. 137-138, załącz, masz. tegoż Harmonja czynu. Zarys nowej moralności k. 139-143. – Szyłkarski Włodzimierz 1934 – 1936 (5) k. 144-149; odpow. k. 145, 150.

Tom III. T-Ż, N.N. (listów 78, k. 152)

Tatarkiewicz Władysław 1930 k. 1; odpow. k. 2. – Thieme Georg Verlag, Leipzig 1932 k. 3-4. – Towarzystwo Psychologiczne, Łódź (podpis. [Maria] Więckowska, [Wanda] Jakobson) 1933-1934 (2) k. 6-14, załącz, spra­wozdania k. 9-13; odpow. k. 5, 7. – Towarzystwo Psychologiczne im. Józefy Joteyko, Warszawa (podpis. Felicja Felhorska, St[anisław] Sedlaczek) 1930— 1934 (3) k. 16-24, załącz, sprawozdania k. 21-22; odpow. k. 15, 19, 25. – Universita Cattolica del Sacro Cuore, Milano (podpis. Agostino Gemelli) 1933 k. 26, załącz, druk. list Piusa XI do A. Gemelli (k. 29-30) oraz wyd. inf. k. 31- 42; odpow. k. 27, 28. – Universite de Nancy 1930-1931 (2) k. 43; odpow. k. 45, 46v. – Uniwersytet Jagielloński. Wydz.: Filozoficzny, Lekarski (podpis.[Maksymialian Rutkowski), Teologiczny (podpis. [Antoni Bystrzanow- ski]), Kraków 1932-1934 (3) k. 53-55. – Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie Wydz. Teologiczny (podpis. Michał Wyszyński) 1934 k. 56. – Uniwer­sytet Stefana Batorego w Wilnie. Wydz. Teologiczny (podpis. Ignacy Świrski) 1934  k. 57. – Uniwersytet Warszawski (podpis A[ntoni] Borowski) 1934 k. 58. – Verlag für Staatswissenschaften und Geschichte, Berlin 1936 (2) k. 59-60; odpow. k. 59v, 61. – Verlagsbuchhandlung Friedrich Cohen, Bonn 1930 -1932   (2) k. 62-65; odpow. k. 64. – Verlagsbuchhandlung Walter de Gruyter, Berlin 1929 k. 66. – Wallis-Walfisz Mieczysław 1931-1933 (3) k. 67-70. – Warszawskie Towarzystwo Filozoficzne (podpis. Tadeusz Kotarbiński, Dina Sztejnbarg) 1929-1936 (15) k. 71-97, załącz.: list L. Rongier’a (k. 85), wykaz osobowy zarządu, sprawozdania i protokoły posiedzeń k. 80, 91, 93-94, 96, 98- 99; odpow. k. 75, 77, 79, 82, 88. – Wiedza i Życie, Warszawa 1934 k. 100. – Woyczyńska W[iesława] 1929—1930 (8) k. 101-113; odpow. k. 102, 103, 105, 110,   112. – Żółtowski A[dam] 1929 k. 114. – Zbiorowe życzenia z wykazem 68 ofiarodawców na fundusz Ruchu Filozoficznego, Lwów 1929 k. 115. – N.N. 1930-1935 (2) k. 116-117.

Nadto: druki akcydensowe – zapowiedzi wydawnicze, druki reklamowe, okólniki, komunikaty (w tym Polskiego Słownika Biograficznego w Krakowie, omówienie wyd. Leona Władysława Biegeleisena), wypisy bibliograficzne (szt.29) k. 118-152.

 1. Bruliony, kopie i odpisy listów (15) Kazimierza Twardowskiego (wydawcy i redaktora Ruchu Filozoficznego) do następujących:

Archives de la Societe Belge de Philosophie, Bruxelles (adresowane do M. Barzin’a, Maurice Lamartin’a) 1931-1933 (2) k. 1-2. – Gamber J. Librairie, Paris 1934 (2) k. 3-4. – Janet Ch. 1930 k. 5. – Lakhovsky Georges 1934 k. 6. – Masson-Oursel P. 1930 k. 7, załącz, druki rekl. La Psychologie et la Vie, Paris k. 8-13. – Miejska Pracownia Psychologiczna w Łodzi 1930 k. 14. – Radziwonowicz W[acław] 1932 k. 15. – Revista de Occidente. Biblioteca, Madrit 1930 k. 16. – Reynax M. 1930 k. 17. – Rubczyński [Witold] 1930 – 1934 (2) k. 18-19. – Universum Book Export, New York 1934 k. 20. – Urzędowy Wykaz Druków, Warszawa 1934 k. 21.

Ponadto: Listy Tadeusza Czeżowskiego i [Bogdana] Suchodolskiego do Danieli Gromskiej 1938 (2) k. 22-23.