4 marca 2015 roku, podpisano umowę o współpracy naukowej pomiędzy Połączonymi Bibliotekami WFiS UW, IFiS PAN i PTF a Polską Akademią Nauk Archiwum w Warszawie.

W wyniku zawartego porozumienia, w nowoczesnej pracowni digitalizacyjnej Połączonych Bibliotek, mieszczącej się w Pałacu Staszica, przystąpiono do skanowania rzadkich i cennych materiałów rękopiśmiennych, znajdujących się w zbiorach Archiwum PAN.

Nasza współpraca przyczyni się nie tylko do cyfrowego zabezpieczenia i jeszcze lepszej ochrony tych materiałów. Stwarza również niepowtarzalną okazję do udostępnienia i zaprezentowania ich przedstawicielom świata nauki w każdej chwili i niemal w każdym miejscu na ziemi.

Po raz pierwszy w historii, na stronach Archiwum Cyfrowego możemy przedstawić Państwu oryginały tzw. dzienników młodzieńczych Kazimierza Twardowskiego. W porozumieniu z Archiwum Polskiej Akademii Nauk umożliwiamy również prowadzenie badań i konsultacji nad bogatym wyborem spuścizny rękopiśmiennej Henryka Elzenberga. Warto zauważyć, że jest to znakomite uzupełnienie tzw. Elzenbergianów, czyli wydzielonej części archiwum Mieczysława Wallisa, znajdującego się w zasobach Połączonych Bibliotek. W planach mamy digitalizację i udostępnienie cyfrowych kopii wielu innych, rzadkich i niezmiernie ciekawych materiałów, przechowywanych na co dzień w Archiwum PAN w Warszawie.