Archiwum Henryka Elzenberga.
Materiały twórczości naukowej.
Prace literackie i tłumaczenia.