Archiwum Henryka Elzenberga.
Materiały o twórcy spuścizny.