Archiwum Henryka Elzenberga.
Materiały działalności organizacyjno-naukowej, dydaktycznej, wydawniczej i redakcyjnej.
Działalność wydawnicza i redakcyjna.