Archiwum Henryka Elzenberga.
Materiały działalności organizacyjno-naukowej, dydaktycznej, wydawniczej i redakcyjnej.
Działalność dydaktyczna, opiniowanie prac i dorobku naukowego.