Archiwum Henryka Elzenberga

/Archiwum Henryka Elzenberga

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie.
Archiwum Henryka Elzenberga.

Współpraca naukowa z Archiwum PAN

4 marca 2015 roku, podpisano umowę o współpracy naukowej pomiędzy Połączonymi Bibliotekami WFiS UW, IFiS PAN i PTF a Polską Akademią Nauk Archiwum w Warszawie. W wyniku zawartego porozumienia, w nowoczesnej pracowni digitalizacyjnej Połączonych Bibliotek, mieszczącej się w Pałacu Staszica, przystąpiono do skanowania rzadkich i cennych materiałów rękopiśmiennych, znajdujących się w zbiorach Archiwum PAN. [...]

By | maj 26th, 2015|Archiwum Henryka Elzenberga|

Spuścizna rękopiśmienna Henryka Elzenberga

Opis kolekcji Materiały Henryka Elzenberga zostały zakupione przez Archiwum PAN od bratowej Heleny Wirskiej w 1969 r. (ks. nab. 872). Prace porządkowe prowadzili kolejno: mgr Józef Mizikowski, a następnie mgr Hanna Dymnicka-Wołoszyńska. Dokonali oni segregacji wstępnej materiałów, podziału na grupy, podgrupy i jednostki, są oni również autorami tytułów poszczególnych grup. Mgr Anita Chodkowska i mgr [...]

By | czerwiec 3rd, 2015|Archiwum Henryka Elzenberga|

Inwentarz spuścizny rękopiśmiennej Henryka Elzenberga

Archiwalia Henryka Elzeberga ze zbiorów Polskiej Akademii Nauk Archiwum w warszawie I. MATERIAŁY TWÓRCZOŚCI NAUKOWEJ A. Prace, artykuły i referaty a. Etyka 1. Sztuka i etyka Etyczny charakter sztuki O jednym z etycznych aspektów sztuki Artykuły Ok. 1909-1936, b.d., rkp., masz., 1., k. 29 2. O różnych ideach Do etyki Etyka woli Etyka jako kształcenie [...]

By | czerwiec 3rd, 2015|Archiwum Henryka Elzenberga|

III-181-1

Sztuka i etyka Etyczny charakter sztuki O jednym z etycznych aspektów sztuki […]