Kolekcja Władysława Witwickiego

24. Władysław Witwicki: Platon: Rzeczpospolita. Objaśnienia

kwiecień 18th, 2018|0 Comments

Materiały twórczości naukowej. Tłumaczenia 24. Platon: Rzeczpospolita. Objaśnienia Objaśnienia […]

23. Władysław Witwicki: Platon: Rzeczpospolita. Księgi VII-X

kwiecień 18th, 2018|0 Comments

Materiały twórczości naukowej. Tłumaczenia 23. Platon: Rzeczpospolita. Księgi VII-X Księgi VII-X […]

22. Władysław Witwicki: Platon: Rzeczpospolita. Księgi IV-VI

kwiecień 18th, 2018|0 Comments

Materiały twórczości naukowej. Tłumaczenia 22. Platon: Rzeczpospolita. Księgi IV-VI Księgi IV-VI […]

Kolekcja Zygmunta Zawirskiego

81. Zygmunt Zawirski: Roman Ingarden o prof. Zawirskim

grudzień 20th, 2017|0 Comments

Materiały twórczości naukowej. Materiały o twórcy spuścizny. 81. Roman Ingarden o prof. Zawirskim Artykuł, druk. w: „Dziennik Literacki”, 1948 nr 18 […]

80. Zygmunt Zawirski: Korespondencja wychodząca, wpływająca

grudzień 20th, 2017|0 Comments

Materiały twórczości naukowej. Korespondencja. 80. Korespondencja wychodząca – wpływająca Korespondencja wychodząca Hardy G.H. 1 l. 19. I. 1929 Lutman – Kokoszyński (Maria) 1 l. b.d. Nieznany adresat 1 l. 28. IX. 1936 Korespondencja wpływająca Twardowski Kazimierz 5 l. 10. X – 21. XI. 1935 Xavier Leon 1 l. 21. I. 1931 Polskie Zakłady Philips, S.A. 1 l. 19. IV. 1937 […]

79. Zygmunt Zawirski: Oceny prac habilitacyjnych

grudzień 20th, 2017|0 Comments

Materiały twórczości naukowej. Materiały działalności naukowej. 79. Oceny prac habilitacyjnych Antoniego Korcika i Jerzego Słupeckiego […]

Kolekcja Henryka Elzenberga

III-181-102

lipiec 18th, 2017|0 Comments

Kultura obiektywności O kompetentnym sądzie oceniającym Referaty, notatki […]

III-181-101

lipiec 18th, 2017|0 Comments

Uczuciowy stosunek do świata w problematyce filozoficznej Fakty poznawcze a przeżycie Artykuły […]

III-181-100

lipiec 18th, 2017|0 Comments

Świętość świata Zapiski filozoficzne Artykuły […]

Kolekcja Kazimierza Twardowskiego

 • 18. 1.06.1936 – 25.06.1936

  18. 1.06.1936 – 25.06.1936

  Dziennik Kazimierza Twardowskiego Dziennik Kazimierza Twardowskiego ze zbiorów Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie 1.06.1936 – 25.06.1936 […]

 • 17. 1.04.1932 – 21.10.1934

  17. 1.04.1932 – 21.10.1934

  Dziennik Kazimierza Twardowskiego Dziennik Kazimierza Twardowskiego ze zbiorów Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie 1.09.1918 – 31.05.1919 […]

 • 16. 14.12.1928 – 3.11.1931

  16. 14.12.1928 – 3.11.1931

  Dziennik Kazimierza Twardowskiego Dziennik Kazimierza Twardowskiego ze zbiorów Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie 1.09.1918 – 31.05.1919 […]

Kolekcja Tadeusza Kotarbińskiego

  Tom 07. Lit. Di-Du

  Korespondencja Tadeusza Kotarbińskiego Tom VII. Di - Du (listów 83, k.114)  Djankov Bogdan 1960-1978 (11) k.1-13. - [...]

  Kolekcja Stanisława Ossowskiego

  Tom XIV. Lata 1951-1959 varia

  Dziennik Stanisława Ossowskiego Tom XIV Varia 1951-1959 (m.in. Odwilż). Zeszyt 21 x 16,5 cm k. 98 (s. 195, s. 161-186, 194-195 niezap.) + luźne karty k. 13 (s. 196-208). [...]

  Tom XIII. Lata 1932-1939 varia

  Dziennik Stanisława Ossowskiego Tom XIII Varia 1932-1939. Zeszyt 20 x 16 cm k.54 (s. 108, s. 43-103 niezap.).

  Tom XII. Lata 1961-1962 Warszawa

  Dziennik Stanisława Ossowskiego Tom XII 1961-1962. Warszawa (m.in. Klub Krzywego Koła), Stary Sącz. Zeszyt 21 x 14,5 cm k. 92 (s. 184, s. 45-134 niezap.). [...]

  Tom XI. Rok1961 Manchester, Bukowina, Dubrownik

  Dziennik Stanisława Ossowskiego Tom XI 1961 Manchester, Bukowina, Dubrownik. Luźne karty, składki 23 x 17,5 cm i mniej, k. 32 (k, 28-32 niezap.).

  Tom X. Rok 1959 Notatnik z Włoch

  Dziennik Stanisława Ossowskiego Tom X 1959 „Notatnik z Włoch” (Kongres w Mediolanie i Stresie). Notes 15 x 10 cm k. 58 (s. 116, s. 47-116 niezap.). [...]